Promena podrazumevanog formata datuma, vremena, brojeva i mera

Promena podrazumevane zemlje/regiona u operativnom sistemu Windows menja podrazumevani format za brojeve, valute, vreme i datume u one koji se obično koriste za tu zemlju/region. Na primer, ako želite da promenite podrazumevane merne jedinice iz centimetara u inče ili da datum prikažete kao 2009/10/31 umesto 10/31/2009, izaberite zemlju/region gde se nalazite i standardni merni sistemi koji se koriste na toj lokaciji biće primenjeni na vaš računar.

Ova postavka utiče na različite funkcije u raznim Microsoft Office programima, uključujući:

 • Kalendar u programu Microsoft Outlook.
 • Ćelije oblikovane sa određenim opcijama za datum, vreme ili valutu u programu Microsoft Excel.

Više informacija potražite u članku Stvari koje mogu da se rade sa regionalnim formatima i jezicima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Promena podrazumevane zemlje/regiona

U operativnom sistemu Windows Vista

Saznajte kako da promenite podrazumevane opcije za datum, vreme, brojeve ili valute za Windows Vista računar tako što ćete pogledati članak Promena postavke zemlje ili regiona.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP

Saznajte kako da promenite podrazumevane opcije za datum, vreme, brojeve ili valute za Windows XP računar tako što ćete pogledati članak Omogućavanje međunarodne podrške u operativnom sistemu Windows XP.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena podrazumevanog formata datuma, vremena ili broja

U operativnom sistemu Windows Vista

Saznajte kako da promenite način na koji Windows Vista prikazuje datume, vremena, valute i mere tako što ćete pogledati članak Promena prikaza datuma, vremena, valuta i mera.

Da biste promenili prikaz u hidžiri datume, pogledajte članak Prikaz hidžiri datuma.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP

Saznajte kako da promenite podrazumevane opcije za datum, vreme, brojeve ili valute za Windows XP računar tako što ćete pogledati članak Omogućavanje međunarodne podrške u operativnom sistemu Windows XP.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena formata mera

U operativnom sistemu Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Sat, jezik i region i izaberite stavku Promeni format datuma, vremena ili broja.

 Napomena   U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 1. Na kartici Oblikovanja, na listi u okviru Trenutni format izaberite zemlju/region koje želite da koristite.
 2. Izaberite stavku Prilagodi ovaj format, a zatim u okviru Sistem merenja izaberite stavke Metrika ili SAD.


 Napomene 

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP
 1. Zatvorite sve Microsoft Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.

 Napomena   U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 1. Na kartici Regionalne opcije na listi u okviru Standardi i formati izaberite zemlju/region koje želite da koristite.
 2. Kliknite na dugme Prilagodi, a zatim u okviru Sistem merenja izaberite stavke Metrika ili SAD.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena tipa cifara

U operativnom sistemu Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Sat, jezik i region i izaberite stavku Promeni format datuma, vremena ili broja.

 Napomena   U klasičnom prikazu kliknite dvaput na stavku Regionalne i jezičke opcije.

 1. Na kartici Oblikovanja, na listi u okviru Trenutni format izaberite zemlju/region koje želite da koristite.
 2. Izaberite stavku Prilagodi ovaj format, a zatim u okviru Standardne cifre izaberite željeni tip cifara.
U operativnom sistemu Microsoft Windows XP

Saznajte kako da dodate podršku za jezike koji se pišu zdesna nalevo tako što ćete promeniti vrstu cifara koja se koristi u operativnom sistemu Windows XP kao što su farsi, urdu ili arapske cifre. Pogledajte članak Promena formata cifara u operativnom sistemu Windows XP.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007