Izaberite zemlju/region fakturisanja:
Project Server 2013

Project Server 2013

Fleksibilno rešenje na mreži za upravljanje portfoliom projekata (PPM) i svakodnevni rad.
 • Microsoft Project Server 2013 je fleksibilno lokalno rešenje za upravljanje portfoliom projekata (PPM) i svakodnevni rad. Članovi timova, učesnici u projektima i donosioci poslovnih odluka mogu da započnu rad, odrede prioritete za projektna portfolio ulaganja i ostvare ciljne poslovne rezultate praktično sa bilo kog mesta. Zahteva SharePoint 2013, prodaje se zasebno.

  Koristite pametnije rešenje za PPM

  Brzo započnite rad u okviru poznatog interfejsa koje poboljšava učestvovanje u projektima i omogućava timovima da završe više toga.

  • Koristite nove vizuelne pločice u aplikaciji Project Web App (PWA), vašoj veb aplikaciji za pristup sistemu Project Server, da biste brzo počeli sa radom ili prilagodili funkcije upravljanja portofoliom projekata.
  • Odaberite željeni uređaj i pregledač – Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome ili neki drugi – za pregled, uređivanje i podnošenje projekata, portfolija i svakodnevnog posla, kao i za saradnju na njima.
  Brzo počnite sa radom
  Budite aktivni

  Budite aktivni i ostanite ažurirani na više mesta i na više uređaja nego ikada.

  • Pregledavajte zadatke (kako poslovne, tako i lične) i vršite radnje vezane za njih na jednoj lokaciji.
  • Efikasno planirajte zadatke i upravljajte njima u aplikaciji PWA pomoću novih funkcija zakazivanja.
  • Organizujte timove na jednoj lokaciji – njihovoj lokaciji projekta – gde će oni moći da vide rezimee projekata, dokumente, zadatke, novosti i kalendare.

  Fleksibilno upravljanje portfoliom projekata

  Uskladite viziju sa trudom i odredite prioritete inicijativama, izaberite optimalne portfolije projekata i ostvarite rezultate u skladu sa svojom poslovnom strategijom.

  • Efikasno procenjujte ideje ili odmeravajte strateški doprinos konkurentskih zahteva da biste odredili šta treba uskladiti i da biste modernizovali započinjanje projekata.
  • Lako kreirajte tokove posla u programu Visio i SharePoint Designer da biste standardizovali napredovanje ili odbijanje projekata i da biste poboljšali upravljanje i kontrolu.
  • Na brz način pretvarajte SharePoint liste zadataka u projekat preduzeća u aplikaciji PWA.
  Uskladite viziju sa trudom
  Efikasno upravljajte resursima

  Efikasno upravljajte resursima da biste videli šta vaši timovi rade – čak i kada upravljaju svakodnevnim poslom ili ad hok projektima u sistemu SharePoint.

  • Bolje upravljajte projektnim procesima i aktivnostima svojih saradnika tako što ćete beležiti njihove ideje na SharePoint listama zadataka i analizirati ih posle koristeći PWA.
  • Precizno merite iskorišćenost resursa i na bolji način upravljajte dodelom resursa da biste ostvarili bolju usklađenost sa svojom poslovnom strategijom.
  • Jednostavno prenesite informacije o kalendarima članova tima iz Exchange sistema u sistem Project Server 2013, čime ćete pojednostaviti planiranje projekata i deljenje novih informacija o zadacima i istovremeno unaprediti mogućnosti deljenja zadataka.

  Iskoristite prednosti novih načina saradnje i brzog reagovanja

  Ojačajte svakodnevnu saradnju uz funkcije društvenog umrežavanja koje SharePoint nudi da biste pojednostavili diskusije, deljenje informacija i omogućili timovima da lakše završe poslove.

  • Lako delite i organizujte informacije koje timovi razmenjuju i posao na kojem rade prateći ljude, lokacije, oznake i dokumente u izvodu novosti.
  • Koristite SharePoint mogućnosti pretrage da biste efikasnije realizovali svakodnevne poslovne aktivnosti i projekte i pronalazili potrebne informacije.
  • Koristite prednosti moćnih bezbednosnih funkcija koje vam omogućavaju da delite informacije i sarađujete sa pouzdanim poslovnim partnerima na projektima i svakodnevnim poslovnim aktivnostima.
  • Unapredite vidljivost putem alatki za saradnju i jednostavno delite kalendar i informacije o prisutnosti i kapacitetu sa svim ljudima u organizaciji.
  Ojačajte svakodnevnu saradnju
  Jednostavno komunicirajte

  Jednostavno komunicirajte uz nove načine deljenja konverzacija u različitom vremenu i prostoru radi unapređenja ukupnog timskog rada.

  • Zadržite pokazivač iznad imena neke osobe u planu projekta da biste videli da li je taj član tima dostupan za razgovor ili za razmenu trenutnih poruka (IM) putem aplikacije Lync.
  • Brzo ostvarujte saradnju sa članovima tima prevlačeći i puštajući ih u Lync sastanke radi grupne konferencije, razmene trenutnih poruka, deljenja ekrana i deljenja radnih prostora.

  Unapredite agilnost i kontrolu

  Donosite odluke na osnovu podataka dostavljajući članovima tima i zainteresovanim stranama informacije koje su im potrebne da bi bili u toku i da bi bili efikasni.

  • Putem centra za resurse u aplikaciji PWA optimizujte iskorišćenost i planirajte dodelu resursa za svoju organizaciju kako biste ispunili relevantne zahteve.
  • Koristite sumarne kontrolne table da biste stekli uvid i donosili bolje odluke.
  • Brzo pronađite i objedinite podatke iz različitih dimenzija putem pristupa samouslužnim funkcijama u okviru Excel Services paketa.
  Donosite odluke na osnovu podataka
  Pojednostavite IT

  Pojednostavite IT uz integrisani administratorski doživljaj koji obezbeđuje SharePoint.

  • Koristite Active Directory (AD) sinhronizaciju u okviru PWA aplikacije da biste odabrali AD grupe koje sadrže timove koje želite da dodelite projektima.
  • Na jednostavan način obezbedite svojim timovima i pouzdanim poslovnim partnerima pravi nivo pristupa putem novog bezbednosnog modela integrisanog sa sistemom SharePoint u aplikaciji PWA.
  • Koristite standarde industrije kao što je ODATA (open data protocol) za prikupljanje podataka i poslovne informacije.

  Brzo uvedite inovacije koristeći fleksibilnu platformu za upravljanje portfoliom projekata (PPM).

  • Koristite aplikacije iz nove SharePoint prodavnice i zadovoljite jedinstvene poslovne potrebe.
  • Na brz način projektujte i isporučujte aplikacije koje vam pomažu da uštedite vreme na procesima diskretne proizvodnje ili da se povežete sa komercijalnim softverskim sistemima.
  • Iskoristite prednosti objedinjenog doživljaja koji obuhvata Project Server, SharePoint, Exchange, Lync i Office i brzo reagujte i odgovarajte na prilike.
  • Objedinite različite discipline, kao što su ALM, NPD i IPM, putem povezane i skalabilne platforme za upravljanje portfoliom projekata (PPM).
  Brzo uvedite inovacije
  Mogućnosti
  Prvi koraci Project će vašoj organizaciji omogućiti da brzo započinje projekte, odredi prioritete za portfolio ulaganja i ostvari ciljnu poslovnu vrednost.
  Pristup sa bilo kog mesta Budite produktivni sa praktično bilo kog uređaja i bilo kog mesta.
  Upravljanje poslovnim aktivnostima Lako upravljajte poslovnim aktivnostima i sarađujte u timovima bez strukture projekta, ali sa uvidom u poslovne aktivnosti radi planiranja i kreiranja izveštaja.
  Upravljanje zahtevima Steknite uvid u projekte, operativne aktivnosti i svakodnevni posao. Modernizujte započinjanje projekata i napredovanje istih primenjujući odgovarajuće upravljanje i kontrolu.
  Analitika i izbor portfolija Efikasno prepoznajte, izaberite i realizujte portfolije projekata koji najviše odgovaraju poslovnoj strategiji vaše organizacije i ostvarite maksimalni povraćaj ulaganja.
  Upravljanje resursima Ostvarite rezultate pomoću svoje radne snage danas i isplanirajte buduće upravljanje viškom i deficitima za određeni vremenski period.
  Upravljanje planovima Završavajte projekte na vreme uz plan za obavljanje aktivnosti i okvir za realizaciju koji će vam omogućiti da pratite napredak i upravljate promenama.
  Upravljanje finansijama Usvojite procese za upravljanje finansijama i efikasno pratite učinak troškova da biste osigurali realizaciju u okviru budžeta i ostvarivanje predviđenih pogodnosti portfolija.
  Upravljanje vremenom i zadacima Koristite centralizovani i uobičajeni pristup za prijavljivanje vremena i upravljanje zadacima.
  Saradnja Ojačajte timsku saradnju i poboljšajte uspeh projekata uz funkcije umrežavanja u okviru preduzeća, jednostavnu komunikaciju putem trenutnih poruka, lokacije tima i druge mogućnosti saradnje, jednostavne za korišćenje.
  Upravljanje problemima i rizikom Sprečite, prepoznajte i ublažite potencijalne probleme i rizike vezane za poslovanje ili projekte.
  Izveštaji i poslovno obaveštavanje Prikupite, kategorizujte i razumite projektne podatke i donosite odluke u vezi sa njima. Koristite poslovno obaveštavanje (BI) da biste obezbedili podršku za vidljivost i donošenje odluka kako biste proaktivno mogli da upravljate projektima, programima i portfolijima.
  Upravljanje programima Ostvarite predviđene pogodnosti u celokupnom programu, kao i u povezanim sporednim projektima, uz dodatne pogodnosti uspostavljanja i korišćenja tehnika koje omogućavaju započinjanje projekata i pružaju okvir za odabir.
  Upravljanje Lako kreirajte tokove posla u programu Visio i SharePoint Designer bez kodiranja da biste standardizovali napredovanje ili odbijanje projekata i da biste poboljšali upravljanje i kontrolu.
  Proširivost Instalirajte aplikacije iz SharePoint prodavnice koje će vam omogućiti da zadovoljite poslovne potrebe, lako kreirajte prilagođene aplikacije i integrišite ih sa osnovnim sistemom.
  Integracija sa uslugom Active Directory Upravljajte korisničkim akreditivima i dozvolama.
  Administracija Jednostavna upotreba i kontrola. Korisnike možete da dodajete i uklanjate za svega nekoliko minuta. Koristite PowerShell za kreiranje prilagođenih skripti i procesa automatizacije.
  Podrška Planovi koji uključuju neprekidnu podršku putem telefona za složenije IT probleme. Podrška u vidu Microsoft zajednice vam pruža odgovore na mreži, resurse sa uputstvima i veze sa drugim korisnicima programa Project.
  Mreža partnera za upravljanje projektima i portfoliom Microsoft rešenja za upravljanje portfoliom projekata (PPM) podržavaju stotine Microsoft partnera koji su zaradili „PPM Competency“ titulu (kompetentnost za upravljanje portfoliom projekata), prošli relevantna ispitivanja i realizovali brojne implementacije u preko 80 zemalja širom sveta. Ako vam je potrebna pomoć sa procenom, predviđanjem, primenom ili obukom i ako ste spremni za saradnju sa organizacijama koje pružaju stručne usluge – kontaktirajte partnera za PPM u svom regionu.
 • Srodni proizvodi

  Za projekte kojima se upravlja pomoću sistema Project Online ili Project Server, Project Lite omogućava članovima tima projekta da prosleđuju vremenski definisane rasporede, upravljaju zadacima, problemima i rizicima i efektivno sarađuju.
  border

  Saznajte više

  Pročitajte priče o uspehu u vezi sa sistemom Project Server 2013 o našim klijentima – preduzećima, koja za ostvarivanje poslovne vrednosti koriste naša najnovija rešenja za PPM u oblaku
  ivica
  Odgledajte kratak video o instalaciji sistema Project Server 2013 na SharePoint farmi servera
  ivica
  Omogućite timovima da budu organizovani i odrede prioritete tako što će povezati SharePoint liste zadataka sa aplikacijom Project Web App
  ivica
  Stručnjaci za IT: Saznajte više o najnovijim tehnologijama za zaštitu projekata u našem video snimku Bezbednost u sistemu Project Server 2013
  ivica
  Povežite se sa najnovijim informacijama koje obezbeđuje naš tim za Project na našem Project blogu
Pronađite informacije za: IT stručnjake|Projektante