Sistemski zahtevi za novi Office

Pre nego što instalirate bilo koji Microsoft Office 2013 proizvod, preporučujemo vam da potvrdite da vaš računar ispunjava ili premašuje minimalne sistemske zahteve za taj proizvod.
Planovi Office 365 pretplata

Planovi Office 365 pretplata namenjeni su za upotrebu na više računara i obuhvataju usluge u oblaku.

Za kuću
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor PC: 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Mac: Intel procesor
Memorija PC: 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Mac: 1 GB RAM-a
Čvrsti disk PC: 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Mac: 2,5 GB prostora na čvrstom disku u formatu HFS+
Ekran PC: rezolucija ekrana 1366 x 768
Mac: rezolucija ekrana 1280 x 800
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012.
Mac: Mac OS X 10.6 ili novija verzija
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (tu spadaju i zahtevi pregledača za korišćenje aplikacija za Office i reprodukciju video zapisa u programu Word)
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog ili uređaja za unos koji olakšava pristupačnost. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Određene funkcije zahtevaju Skype nalog.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor PC: 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Mac: Intel procesor
Memorija PC: 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Mac: 1 GB RAM-a
Čvrsti disk PC: 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Mac: 2,5 GB HFS+ format čvrstog diska
Ekran PC: rezolucija ekrana 1366 x 768
Mac: rezolucija ekrana 1280 x 800
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012.
Mac: Mac OS X 10.6 ili novija verzija
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Određene funkcije zahtevaju Skype nalog.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor PC: 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Mac: Intel procesor
Memorija PC: 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Mac: 1 GB RAM-a
Čvrsti disk PC: 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Mac: 2,5 GB HFS+ format čvrstog diska
Ekran PC: rezolucija ekrana 1366 x 768
Mac: rezolucija ekrana 1280 x 800
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012.
Mac: Mac OS X 10.6 ili novija verzija
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Određene funkcije zahtevaju Skype nalog.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
Za Office 365 za preduzeća, obrazovne i državne institucije

Sistemski zahtevi za sve Office 365 planove za preduzeća, obrazovne i državne ustanove navedeni su ovde.

Office 2013 paketi

Office 2013 paketi za kućnu upotrebu koriste se na jednom računaru i ne obuhvataju usluge u oblaku. Office 2013 paketi za preduzeća mogu se kupiti za više korisnika kroz Microsoft program za količinsko licenciranje.

Za kuću
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Određena funkcionalnost na mreži zahteva Microsoft nalog.
Određene funkcije zahtevaju Skype nalog.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM (32-bit); za grafičke funkcije, Outlook trenutnu pretragu i određenu naprednu funkcionalnost preporučuje se 2 GB RAM (64-bit).
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Određena napredna funkcionalnost zahteva mogućnost povezivanja sa sistemima Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 i/ili Microsoft SharePoint Foundation 2010.
Određene funkcije zahtevaju Windows Search 4.0.
Funkcionalnost prepoznavanja govora zahteva close-talk mikrofon i izlazni audio uređaj.
Internet faks nije dostupan u operativnim sistemima Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium.
Funkcije Information Rights Management zahtevaju pristup operativnom sistemu Windows 2003 Server sa paketom SP1 ili novijoj verziji na kojem je pokrenuta usluga Windows Rights Management Services.
Određena funkcionalnost na mreži zahteva Microsoft nalog.
Određene funkcije zahtevaju Skype nalog.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
Office for Mac Home & Student 2011

Sistemski zahtevi sistema Office za Mac 2011

Office for Mac Home & Business 2011

Sistemski zahtevi sistema Office za Mac 2011

Za preduzeća
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Određena napredna funkcionalnost zahteva vezu sa sistemima Microsoft Exchange Server 2007 ili novijim, Microsoft SharePoint Server 2007 ili novijim i/ili Windows Server 2003 sa paketom SP1 ili novijim na kojem je pokrenuta usluga Windows Rights Management Services .
Određene funkcije zahtevaju Exchange 15 ili Lync 15.
Određene funkcije pisanja perom zahtevaju Windows 7 ili Windows 8.
Funkcionalnost prepoznavanja govora zahteva close-talk mikrofon i izlazni audio uređaj.
Funkcije Information Rights Management zahtevaju pristup operativnom sistemu Windows 2003 Server sa paketom SP1 ili novijoj verziji na kojem je pokrenuta usluga Windows Rights Management Services.
Dinamički kalendari zahtevaju vezu sa serverom.
Određena funkcionalnost na mreži zahteva Microsoft nalog.
Određene funkcije zahtevaju Skype nalog.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje aplikacija za Office i Word video reprodukcije)
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost i grafika proizvoda mogu se razlikovati na osnovu konfiguracije sistema. Neke funkcije mogu zahtevati dodatni ili napredni hardver ili vezu sa serverom; www.office.com/products.
Office proizvodi za server
Samostalne Office aplikacije
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365 (obuhvata zahteve pregledača za korišćenje Word video reprodukcije)
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Koautorstvo zahteva SharePoint Foundation 2013 i Microsoft nalog za uslugu OneDrive. Ono takođe može zahtevati više memorije nego što je ovde navedeno.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku.
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Excel 2013 funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost „Trenutna pretraga“ zahteva Windows Search 4.0.
Da biste koristili PowerPivot, morate imati .NET 3.5 ili .NET 4.0 i barem 2 GB RAM memorije.
Da biste koristili Excel 2013 sa programskim dodatkom PowerView, morate imati instaliran Silverlight 5.0 i barem 2 GB RAM memorije.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo OneNote 2013 funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost „Trenutna pretraga“ zahteva Windows Search 4.0.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Outlook 2013 funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost „Trenutna pretraga“ zahteva Windows Search 4.0.
Za integraciju sa sistemom Exchange obavezno povežite Outlook 2013 sa podržanim verzijama servera Exchange: Exchange 2007, Exchange 2010 ili Exchange Server 2013. Outlook 2013 nije podržan na serveru Exchange 2003.
Za integraciju sa serverima Microsoft Exchange Server 2013 i Lync Server 2013 (opcionalno):
 • Neke funkcije zahtevaju Exchange Server 2013 i Lync Server 2013.
 • Za listu nekih novih funkcija programa Outlook 2013 koje su omogućene sa serverom Microsoft Exchange Server 2013 pogledajte članak Novo u programu Outlook 2013.
Za integraciju sa programom Microsoft Lync (opcionalno): Office Communicator 2007 R2, Microsoft Lync 2010 i Lync 2013 su podržani sa programom Outlook 2013. Office Communicator 2005 i Office Communicator 2007 nisu podržani.
Određene funkcije pisanja perom zahtevaju Windows 7 ili Windows 8.
Funkcionalnost prepoznavanja govora zahteva close-talk mikrofon i izlazni audio uređaj.
Funkcije usluge Information Rights Management zahtevaju pristup računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012 i usluge Windows Rights Management Services.
Dinamički kalendari zahtevaju vezu sa serverom.
Određena napredna funkcionalnost zahteva vezu sa sistemima Exchange Server 2010 ili Exchange Server 2007, SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 ili Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 koji pokreće usluge Windows SharePoint Services.
Određene funkcije zahtevaju Microsoft nalog.

Outlook zahtevi licence za funkcije sistema Exchange

KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Access 2013 funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost „Trenutna pretraga“ zahteva Windows Search 4.0.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo InfoPath 2013 funkcionalnost interneta zahteva vezu sa internetom. Naknada može biti naplaćena.
Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.
Funkcionalnost „Trenutna pretraga“ zahteva Windows Search 4.0.
Scenariji programibilnosti zahtevaju .NET 4.0.
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 ili ekvivalentan
Memorija 2 GB RAM memorije
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
SmartArt grafika
 • Podrška za Microsoft DirectX 9 programski interfejs aplikacije (API)
 • Minimalno 128 megabajta (MB) grafičke memorije
 • Upravljački program modela Windows upravljačkog programa ekrana
 • Format sposoban za 32 bita po pikselu
Operativni sistem Windows 7 ili Windows 8
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
Podaci i glas Procesor od minimalno 1,6 gigaherca (GHz) ili brži. Preporučujemo 2 gigaherca (32 bitni ili 64 bitni).
Video
 • Za VGA: procesor sa dva jezgra od 1,9 gigaherca (GHz) ili brži
 • Za visoku definiciju: procesor sa Qual jezgrom od 2 gigaherca (GHz) ili brži
Izvor video zapisa USB 2.0 video kamera ili Polycom CX5000 HD uređaj (Microsoft RoundTable)
Konferencije
 • Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable) uređaj za konferencije
 • Procesor od minimalno 2,0 gigaherca (GHz) ili brži
Telefonija
 • Mikrofon i zvučnici, slušalice sa mikrofonom ili ekvivalentni uređaj(i)
 • Telefoni:
  • Telefoni sa logotipom „Optimizovano za Microsoft Lync“ (pogledajte članak Telefoni i uređaji kvalifikovani za Microsoft Lync da biste videli listu.)
  • Telefoni koji rade sa programom Microsoft Lync 2010 Phone Edition
  • W15-certifikovan (ili ekvivalentan) ADA-usaglašen telefon
KOMPONENTA ZAHTEV
Računar i procesor 1 gigaherc (GHz) ili brži x86-bitni ili x64-bitni procesor sa SSE2-om
Memorija 1 GB RAM-a (za 32-bitnu verziju) ili 2 GB RAM-a (za 64-bitnu verziju)
Čvrsti disk 3,0 GB dostupnog prostora na disku
Ekran Rezolucija ekrana 1366 x 768
Grafika Hardversko ubrzanje grafike zahteva DirectX 10 grafičku karticu.
Operativni sistem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2012
Pregledač Podržani pregledači za Office 2013 i Office 365
.Net verzija 3.5, 4.0 ili 4.5.
Ostalo Za funkcije višestrukog dodira potreban je uređaj omogućen za dodir. Sve funkcije i funkcionalnosti su uvek dostupne pomoću tastature, miša ili nekog drugog standardnog pristupačnog ulaznog uređaja. Nove funkcije dodira su optimizovane za upotrebu sa operativnim sistemom Windows 8.