Pronalaženje Office 2010 šifre proizvoda

Da biste utvrdili koji se uslovi licenciranja primenjuju na vas, proverite oznaku licence odštampanu na šifri proizvoda, u blizini imena proizvoda na certifikatu o autentičnosti ili na stranici za preuzimanje ako ste šifru proizvoda dobili na mreži.

  • Ako je oznaka FPP, na vas se odnose uslovi licenciranja za maloprodaju koji su uključeni uz softver.
  • Ako je oznaka OEM, na vas se odnose OEM uslovi licenciranja koji su uključeni uz softver.
  • Ako ste kupili karticu sa šifrom proizvoda, na vas se primenjuju uslovi sa kartice sa šifrom proizvoda uključene uz softver.

Slede primeri i informacije koji će vam pomoći da pronađete oznaku licence. Oznake licenci koje se nalaze u dolenavedenim primerima služe samo kao vodič.

U ovom članku


Paket proizvoda

Tradicionalni disk: ako ste kupili verziju kompletnog paketa proizvoda od korporacije Microsoft, iz prodavnice, od prodavca ili prodavnice na mreži i dobili ste disk sa softverom upakovan u kutiji, šifra proizvoda trebalo bi da se nalazi unutar paketa na nalepnici na kartici nasuprot držača diskova na levoj strani kutije za DVD.

Lokacije šifre proizvoda u kutiji za DVD

Kartica sa šifrom proizvoda: ako ste kupili karticu sa šifrom proizvoda od korporacije Microsoft, iz prodavnice, od prodavca ili iz prodavnice na mreži, šifra proizvoda trebalo bi da se nalazi unutar paketa na nalepnici sa leve strane kutije.

Lokacije šifre proizvoda u kutiji za DVD

Slede primeri mesta na kojima možete pronaći oznaku licence za engleski, francuski i japanski jezik. Ta mesta su označena strelicom. Oznaka licence trebalo bi da bude slična i za druge jezike.


Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na francuskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na francuskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na japanskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na japanskom jeziku

Vrh stranice Vrh stranice

Preuzeti softver

Ako ste softver kupili od korporacije Microsoft na mreži i preuzeli ga na računar (ne primate disk sa softverom), oznaka licence od tri slova trebalo bi da se nalazi uz šifru proizvoda od 25 znakova na stranici za potvrdu porudžbine preuzimanja. Sledi primer mesta na kojem možete pronaći oznaku licence za engleski jezik. Lokacija oznake licence bi trebalo da bude slična i za druge jezike.

Snimak ekrana

Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku


Vrh stranice Vrh stranice

Računar sa unapred učitanim softverom

Ako ste kupili lični računar sa softverom čija je cena uključena u cenu računara, oznaka licence bi trebalo da se nalazi uz šifru proizvoda od 25 znakova. Lokacija šifre proizvoda zavisi od tipa licence. Pronađite šifru proizvoda i oznaku licence u skladu sa dolenavedenim ilustracijama.

OEM: lokacija oznake licence:

1. Na certifikatu o autentičnosti (OEM softver)

Certifikat o autentičnosti (OEM softver)

2. U softveru, u meniju Datoteka izaberite stavku Pomoć i pronaći ćete OEM oznaku u ID-u proizvoda.

Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku


PIPC: ako se nalazite u Japanu i softver vam je stigao na disku u kutiji sa računarom, šifra proizvoda i oznaka licence trebalo bi da se nalaze uz dokumentaciju koja prati softver u kutiji.

Verzija šifre proizvoda na japanskom jeziku

Verzija šifre proizvoda na japanskom jeziku


Vrh stranice Vrh stranice