Oznake licenci za programske pakete Microsoft Office 2007

Da biste utvrdili koji se uslovi licenciranja odnose na vas, proverite oznaku licence odštampanu na šifri proizvoda, blizu imena proizvoda na certifikatu o autentičnosti, ili na stranici za preuzimanje ukoliko ste šifru proizvoda dobili na mreži. Ako je oznaka FPP, na vas se odnose uslovi licenciranja za maloprodaju koji su uključeni u softver. Ako je oznaka OEM, na vas se odnose OEM uslovi licenciranja koji su uključeni u softver. Ako je oznaka licence MLK, na vas se odnose uslovi za komplet licenci bez medijuma koji su uključeni u softver.

Ispod se nalaze primeri i informacije koje će vam pomoći da pronađete oznaku licence. Oznake licenci koje se nalaze u dolenavedenim primerima služe samo u svrhe vodiča.

Fizički medijum


Ako ste softver kupili u prodavnici, kod prodavca na mreži ili putem kataloga i dobili disk sa softverom u providnom plastičnom omotu, oznaka licence od tri slova trebalo bi da se nalazi uz šifru proizvoda od 25 znakova na zadnjoj strani omota diska sa softverom. Ispod se nalaze primeri mesta na kojima možete pronaći oznaku licence za engleski, francuski i japanski jezik. Oznaka licence bi trebalo da bude ista i za druge jezike (ali deo okolnog teksta je možda lokalizovan).

Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku Verzija šifre proizvoda na engleskom
Verzija šifre proizvoda na francuskom jeziku Verzija šifre proizvoda na francuskom
Verzija šifre proizvoda na japanskom jeziku Verzija šifre proizvoda na japanskom

Preuzet softver


Ako ste softver kupili od korporacije Microsoft na mreži i preuzeli ga na računar (ne primate disk sa softverom), oznaka licence od tri slova trebalo bi da se nalazi uz šifru proizvoda od 25 znakova na stranici za potvrdu porudžbine preuzimanja. Ispod se nalazi primer mesta na kojem možete pronaći oznaku licence za engleski jezik; lokacija oznake licence bi trebalo da bude slična i za druge jezike (ali deo okolnog teksta je možda lokalizovan).

Preuzet softver
Verzija šifre proizvoda na engleskom jeziku

Unapred instaliran softver


Ako ste kupili lični računar sa unapred instaliranim softverom, oznaka licence bi trebalo da se nalazi uz šifru proizvoda od 25 znakova. Lokacija šifre proizvoda zavisi od tipa licence. Pronađite šifru proizvoda i oznaku licence u skladu sa dolenavedenim ilustracijama.

 • OEM: oznaku licence možete pronaći blizu imena proizvoda na certifikatu o autentičnosti koji se nalazi na zadnjoj strani kartonskog omota u kutiji računara.

  Unapred instaliran proizvod
  Verzija šifre proizvoda na engleskom
 • MLK: ako ste komplet licenci bez medijuma (MLK) kupili odvojeno od „Office Ready“ ličnog računara da biste licencirali proizvod, oznaku licence možete pronaći blizu imena proizvoda na certifikatu o autentičnosti koji je pričvršćen za zadnju stranu kartice sa tekstom „Uklonite ovu karticu. Šifra proizvoda nalazi se iza kartice.“ koja se nalazi unutar prednje strane kutije za MLK.

  Unapred instaliran proizvod
  Verzija šifre proizvoda na engleskom
 • PIPC: ako se nalazite u Japanu i softver vam je stigao na disku u kutiji sa računarom, šifra proizvoda i oznaka licence bi trebalo da se nalaze uz dokumentaciju zajedno sa softverom u kutiji.

  Unapred instaliran proizvod
  Verzija šifre proizvoda na japanskom

Vrh stranice Vrh stranice