Za kućnu upotrebu

Najbolja opcija za domaćinstva i škole.
Nabavite najnovije Office aplikacije na najviše 5 PC, tablet i Mac računara, kao i 1 TB skladišta na mreži za lakši pristup dokumentima.


Za mala preduzeća

Najbolja opcija za preduzeća sa 1 do 10 zaposlenih.
Pribavite pristup najnovijim Office aplikacijama sa praktično bilo kog mesta, kao i IT uslugama zasnovanim na oblaku u koje spada i poslovna e-pošta, pri čemu vam nije potrebna stručna IT obuka.

Za srednja preduzeća

Najbolja opcija za preduzeća sa 10 do 250 zaposlenih.
Opremite zaposlene pristupom najnovijim Office aplikacijama sa praktično bilo kog mesta, kao i naprednim IT uslugama zasnovanim na oblaku po predvidljivoj ceni.