Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja prezentacije

Iako Microsoft PowerPoint 2010 možete koristiti za štampanje stranica sa napomenama, ovaj članak opisuje štampanje slajdova (po jedan slajd na stranici) i štampanje propratnih sadržaja prezentacije  – sa jednim, dva, tri, četiri, šest ili devet slajdova na stranici – koje publika može pratiti tokom održavanja prezentacije ili sačuvati za ubuduće.

Propratni sadržaj sa tri slajda na stranici i prostorom za beleške publike

Oblačić 1 Propratni sadržaj sa tri slajda na stranici obuhvata redove koje publika može koristiti za zapisivanje beležaka.

Zelena ideja...Zeleni list

Da biste uštedeli papir i mastilo za štampač, pre nego što odštampate slajdove i propratne sadržaje za sve gledaoce, razmislite o tome da postavite prezentaciju na deljenu lokaciju. Pre održavanja prezentacije recite publici gde se prezentacija nalazi. Oni koji žele otiske mogu ih odštampati, a oni koji ih ne žele ne moraju.

U ovom članku


Podešavanje veličine slajda, položaja stranice i broja početnog slajda

 Važno   Ove korake sledite samo pre dodavanja sadržaja. Ako promenite veličinu ili položaj slajda posle dodavanja sadržaja, razmera sadržaja će se možda promeniti.

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Podešavanje stranice.
 2. Sa liste Veličina slajdova prilagođena za izaberite veličinu papira na kojem ćete štampati.

 Napomene 

 • Ako izaberete stavku Prilagođeno, otkucajte ili izaberite željene mere u poljima Širina i Visina.
 • Da biste odštampali foliju, izaberite stavku Priprema.
 1. Da biste postavili položaj stranice za slajdove, u okviru Položaj, u okviru Slajdovi izaberite stavku Položeno ili Uspravno.

 Napomena   Rasporedi na slajdu u programu PowerPoint podrazumevano se pojavljuju u položenom položaju. Iako u prezentaciji možete koristiti samo jedan položaj (položeno ili uspravno), možete povezati dve prezentacije da biste i uspravne položene slajdove prikazali kao da su u istoj prezentaciji. Više informacija potražite u članku Korišćenje uspravnog i položenog položaja slajdova u istoj prezentaciji.

 1. U polje Numeriši slajdove od unesite broj koji želite da odštampate na prvom slajdu ili propratnom sadržaju, sa narednim slajdovima numerisanim posle njega.

Vrh stranice Vrh stranice

Podešavanje opcija za štampanje i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

Da biste postavili opcije za štampanje (uključujući broj kopija, štampač, slajdove za štampanje, broj slajdova na stranici, opcije boja i još mnogo toga) i odštampali slajdove, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 1. Izaberite stavku Štampanje, a zatim u okviru Postavke štampanja, u polje Kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.
 2. U okviru Štampač izaberite štampač koji želite da koristite.

 Savet   Ako želite da štampate u boji, uverite se da ste izabrali štampač u boji.

 1. U okviru Postavke uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste odštampali sve slajdove, izaberite stavku Odštampaj sve slajdove.
  • Da biste odštampali izabrane slajdove, izaberite stavku Odštampaj izabrano.

 Savet   Da biste izabrali više slajdova za štampanje, izaberite karticu Datoteka, a zatim u normalnom prikazu, u levom oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi i pritisnite i držite taster CTRL dok izaberete željene slajdove.

 • Da biste odštampali samo trenutno prikazani slajd, izaberite stavku Trenutni slajd.
 • Da biste odštampali određene slajdove po broju, izaberite stavku Prilagođeni opseg slajdova i unesite listu pojedinačnih slajdova, opseg ili oba. Brojeve razdvojite zarezima i bez razmaka, na primer: 1,3,5-12.
 1. U okviru Ostale postavke uradite sledeće:
  • Izaberite listu Jednostrano štampanje i odaberite da li želite da štampate na jednoj ili na obe strane stranice.
  • Izaberite listu Upareno i odaberite da li želite da se slajdovi odštampaju upareno ili ne.
  • Izaberite listu Slajdovi preko cele stranice i uradite sledeće:
   • Da biste izabrali jedan slajd na celoj stranici, u okviru Raspored za štampanje izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice.
   • Da biste izabrali jedan ili više slajdova po stranici u formatu propratnog sadržaja, u okviru Propratni sadržaji izaberite željeni broj sadržaja po stranici kao i da li želite da se pojave u vertikalnom ili horizontalnom redosledu.

 Napomena   Kada želite da kreirate propratne sadržaje složenije od onih koje možete kreirati u programu PowerPoint, propratne sadržaje možete odštampati u programu Microsoft Word 2010. Više informacija potražite u članku Slanje propratnih sadržaja iz programa PowerPoint u Word radi štampanja.

 • Kliknite na stavku Uokviri slajdove da biste odštampali tanku ivicu oko slajdova.

 Savet   Kliknite na nju ponovo da biste opozvali izbor i sprečili štampanje ivice.

 • Da biste odštampali slajdove na papiru koji ste izabrali za štampač, izaberite stavku Podesi razmeru prema papiru.
 • Da biste u okviru zadatka štampanja povećali rezoluciju, uklopili prozirne grafike i odštampali meke senke, izaberite stavku Visok kvalitet.

 Savet   Kada štampate u visokom kvalitetu, prezentacija će se možda duže štampati. Da biste sprečili eventualno smanjenje performansi računara, opozovite izbor stavke Visok kvalitet kada završite štampanje.

 • Izaberite listu Boja, a zatim izaberite jednu od sledećih stavki:
  • Boja     Ova opcija štampa u boji na štampaču u boji.

 Napomene 

Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, uradite nešto od sledećeg:

 • Odštampajte slajdove u skali sivih tonova. Pogledajte odeljak Skala sivih tonova koji se nalazi ispod da biste dobili više informacija.
 • Uklonite boje pozadine iz prezentacije. Na kartici Dizajn, u grupi Pozadina izaberite stavku Stilovi pozadine, a zatim stavku Stil 1.
 • Skala sivih tonova    Ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crne i bele. Popune pozadine štampaju se kao bele kako bi tekst bio čitljiviji. (Sivi tonovi ponekad izgledaju isto kao Čisto crno-belo.)
 • Čisto crno-belo     Ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.
 1. Da biste uključili ili promenili zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na vezu Uređivanje zaglavlja i podnožja stranice, a zatim izvršite izbor u dijalogu Zaglavlje i podnožje stranice koji se pojavljuje.
 2. Kliknite na dugme Odštampaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Čuvanje postavki štampanja

Ako želite da uspostavite početne vrednosti opcija za štampanje i zadržite ih kao podrazumevane postavke, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 1. Izaberite stavku Štampanje, a zatim izaberite postavke kao što je opisano u odeljku Podešavanje opcija za štampanje i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja ovog članka.
 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije i kliknite na dugme Više opcija.
 3. U okviru Prilikom štampanja ovog dokumenta izaberite stavku Koristi poslednje korišćene postavke štampanja i kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010