Reprodukovanje muzike tokom projekcije slajdova

Uradite sledeće da biste reprodukovali pesmu u pozadini projekcije slajdova:

 Savet    Ako koristite muziku sa veb lokacije na mreži, prvo je preuzmite na čvrsti disk na računaru, a zatim je sa čvrstog diska umetnite u program PowerPoint.

  1. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Zvuk i izaberite stavku Zvuk na mom računaru.
  2. Pronađite muzičku datoteku i kliknite dvaput na nju.
  3. Na kartici Reprodukcija izaberite stavku Reprodukuj u pozadini.

Reprodukovanje muzike u pozadini

Želite li da reprodukujete više pesama na više slajdova?

Ako projekcija slajdova traje duže od jedne pesme, možete dodati više pesama. Međutim, ako imate problema pri sinhronizovanju muzike sa projekcijom slajdova, možete koristiti alatku za uređivanje zvuka nezavisnog proizvođača, na primer Audacity® , da biste spojili pesme u jednu datoteku kako bi se neprestano reprodukovale tokom cele projekcije slajdova.

Drugi povezani sadržaj pomoći uključuje članke:

Osobe koje koriste PowerPoint za Apple Macintosh treba da pogledaju sledeće video zapise:

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2013