Referenca: Pozicija komandi programa PowerPoint 2003 u programu PowerPoint 2007

Ovaj članak predstavlja osnovne elemente novog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent u programu Microsoft Office PowerPoint 2007. On takođe obezbeđuje listu komandi sa kojima ste možda već upoznati u programu Microsoft Office PowerPoint 2003 i pokazuje vam kako da postignete iste rezultate u programu Office PowerPoint 2007.

 Važno   Ovaj članak je dizajniran samo kao alatka za brza uputstva i nije namenjen za obuku ili učenje.

U ovom članku


Predstavljanje novog interfejsa

U programu Office PowerPoint 2007 novi Korisnički interfejs Office Fluent interfejs zamenjuje menije, trake sa alatkama i većinu okana zadataka iz prethodnih verzija programa PowerPoint jednim mehanizmom koji je jednostavan i olakšava pronalaženje komandi. Novi korisnički interfejs je dizajniran da vam pomogne da budete produktivniji u programu PowerPoint, da lakše pronađete odgovarajuće funkcije za različite zadatke, otkrijete nove funkcije i budete efikasniji.

Ovaj članak je namenjen iskusnim korisnicima programa PowerPoint 2003 – osoblju tehničke podrške, IT stručnjacima i drugima koji već poznaju interfejs programa PowerPoint 2003 – a žele da brzo pronađu poznate komande u programu Office PowerPoint 2007.

Korisnički interfejs Office Fluent

Osnovna zamena za menije i trake sa alatkama u programu Office PowerPoint 2007 jeste glavna traka koja je deo Korisnički interfejs Office Fluent korisničkog interfejsa. Dizajnirana za lako pretraživanje, glavna traka sastoji se od kartica koje su organizovane na osnovu određenih slučajeva ili objekata. Kontrole na svakoj kartici dalje su organizovane u nekoliko grupa. Glavna traka može da primi bogatiji sadržaj od menija i traka sa alatkama, uključujući dugmad, galerije i sadržaj dijaloga.

Glavna traka

Oblačić 1 Kartice su posebno dizajnirane za svaki zadatak.
Oblačić 2 Grupe na svakoj kartici dele zadatak na više podzadataka.
Oblačić 3 Komandna dugmad u svakoj grupi izvršavaju komandu ili prikazuju meni sa komandama.

Kartice koje se pojavljuju samo kada su potrebne

Dodatak standardnom skupu kartica koje vidite na glavnoj traci svaki put kada pokrenete Office PowerPoint 2007 čine dve posebne vrste kartica koje se pojavljuju u interfejsu samo kada su korisne za zadatak koji se obavlja.

Kontekstualne alatke     Kontekstualne alatke omogućuju rad sa objektima koje izaberete na stranici, na primer sa tabelom, slikom ili crtežom. Kada kliknete na objekat, pored standardnih kartica pojavljuje se i skup važnih kontekstualnih kartica upadljive boje.

Kontekstualne kartice

Oblačić 1 Izaberite objekat u svojoj prezentaciji.
Oblačić 2 Imena kontekstualnih alatki koje mogu da se primene pojavljuju se u upadljivoj boji, dok se kontekstualne kartice pojavljuje pored skupa standardnih kartica.
Oblačić 3 Kontekstualne kartice pružaju kontrole za rad sa izabranom stavkom.
Oblačić 4 Standardna kartica na glavnoj traci.

Programske kartice     Programske kartice zamenjuju skup standardnih kartica kada se prebacite u određene režime za kreiranje ili prikaze, poput mastera slajda, mastera propratnog sadržaja, mastera naslova i pregleda pre štampanja.

PowerPoint kartica „Aplikacija“

Meniji, trake sa alatkama i drugi poznati elementi

Pored kartica, grupa i komandi, program Office PowerPoint 2007 koristi i druge elemente koji vam obezbeđuju postupke za obavljanje zadataka. Sledeći elementi podsećaju na menije i trake sa alatkama koje su vam već poznate iz prethodnih verzija programa PowerPoint. Tabele koje se nalaze na kraju ovog članka upućuju na te elemente u koloni Putanja.

Dugme Microsoft OfficeSlika dugmeta      Ovo dugme se nalazi u gornjem levom uglu prozora programa PowerPoint i otvara meni koji je ovde prikazan.

PowerPoint meni „Datoteka“

Priručna traka     Priručna traka podrazumevano se nalazi na vrhu prozora PowerPoint i obezbeđuje brzi pristup alatkama koje često koristite. Možete je prilagoditi tako što ćete dodati komande u nju.

Priručna traka

Pokretači dijaloga     Pokretači dijaloga su ikonice koje se pojavljuju u nekim grupama. Ako kliknete na pokretač dijaloga, otvoriće se odgovarajući dijalog ili okno zadatka, pružajući više opcija za tu grupu.

Pokretač dijaloga

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje komandi na priručnu traku

Kao što je navedeno u tabelama na kraju ovog članka, neke komande programa PowerPoint 2003 su u programu Office PowerPoint 2007 dostupne samo u listi svih komandi koja se nalazi u dijalogu Opcije programa PowerPoint. Da biste ove komande mogli da koristite u programu Office PowerPoint 2007, prethodno ih morate dodati na priručnu traku. Postupite na sledeći način:

  1. Kliknite na dugme Microsoft OfficeSlika dugmeta, a zatim na dugme PowerPoint opcije.
  2. U listi na levoj strani ekrana izaberite stavku Prilagođavanje.
  3. U okviru padajuće liste Izaberite komande iz izaberite stavku Sve komande.

Opcije programa PowerPoint, Prilagođavanje, Sve komande

  1. U polju Prilagodi priručnu traku izaberite stavku Za sve dokumente (podrazumevano) ili neki određen dokument.
  2. Izaberite komandu koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Ponovite postupak za svaku komandu koju želite da dodate.

  1. Koristite dugmad sa strelicama Premesti nagore i Premesti nadole da biste rasporedili komande u željeni redosled na priručnoj traci.
  2. Kliknite na dugme U redu.

Nove lokacije poznatih komandi

Da biste pronašli lokaciju komandi sa menija ili traka sa alatkama u programu Office PowerPoint 2007, otvorite datoteku Office PowerPoint 2007 Radna sveska za mapiranje glavne trake. U uputstvima na prvoj kartici radne sveske naći ćete savete kako da prilagodite, pronađete i odštampate podatke.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2007