Stranica 11 od 12PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na PowerPoint 2010

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.   


Prvo želite da umetnete novi slajd i izaberete raspored za njega?

Na kartici Početak kliknite na ikonu slajda.

Kliknite na strelicu ispod ikone slajda na kartici Početak, pored stavke Novi slajd.

Na kartici Umetanje kliknite na ikonu slajda.

Želite da zaštitite prezentaciju lozinkom. Koji su početni koraci?

Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.

Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Informacije.

Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

Kako otvarate opcije štampanja?

Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F+P.

Kliknite na ikonu Pregled pre štampanja koju ste dodali na priručnu traku.

Sve od navedenog.

Završili ste prezentaciju i želite da pokrenete kontrolor pravopisa. Gde je on na traci?

Kartica Početak.

Kartica Projekcija slajdova.

Kartica Pregled.

Vidite karticu na traci koju ranije niste primetili, a koja se zove „Alatke za crtanje“. Čemu ona služi?

Da pomogne u radu sa oblicima.

Da pomogne u radu sa slikama.

Da pomogne u radu sa SmartArt grafikom, na primer organizacionim grafikonima.

Stranica 11 od 12PRETHODNOSLEDEĆA