Promena boje teksta hiperveze

Sledite neku od procedura u ovom članku da biste promenili boju teksta hiperveze.

U ovom članku


Promena boje teksta hiperveze u temi

 Napomena    Ako se hiperveze pojave u čuvarima mesta (čuvari mesta: okviri sa tačkastim ivicama koji se mogu videti na većini rasporeda elemenata slajda. U ovim okvirima čuvaju se naslov, telo teksta ili objekti kao što su grafikoni, tabele i slike.) naslova ili podnaslova, nemojte menjati tekst hiperveze u temi (tema: skup elemenata za dizajniranje izgleda dokumenta pomoću boja, fontova i slika.).

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na dugme Boje i izaberite stavku Kreiraj nove boje teme.
 2. U dijalogu Kreiranje novih boja teme, u okviru Boje teme izvršite jednu od sledećih radnji:

Promena boje teksta hiperveze

 Napomena   Za dodatne izbore boje kliknite na dugme Više boja.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Podudaranje boje teksta hiperveze sa postojećim tekstom na slajdu

 1. Izaberite tekst i kliknite desnim tasterom miša na tekst koji je u boji koju želite za tekst hiperveze, a zatim izaberite stavku Font.
 2. Na kartici „Font“, u okviru Sav tekst kliknite na strelicu pored stavke Boja fonta, a zatim izaberite stavku Više boja.
 3. U dijalogu Boje (prikazan ispod), na kartici Prilagođena navedite vrednosti formule boje u polju Model boje i u okvirima sa bojama Crvena, Zelena i Plava.Boje teme
 4. Kliknite dvaput na dugme Otkaži da biste izašli iz dijaloga Boje i Font.
 5. Izaberite tekst hiperveze čiju boju želite da promenite.
 6. Na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na dugme Boje i izaberite stavku Kreiraj nove boje teme.
 7. U dijalogu Kreiranje novih boja teme, u okviru Boje teme izvršite jednu od sledećih radnji:
 8. Na kartici Prilagođena, u dijalogu Boje otkucajte vrednosti formule boje (koje ste naveli u 3. koraku) u polju Model boje i u okvirima sa bojama Crvena, Zelena i Plava.
 9. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme SaÄŤuvaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Veze ka više informacija o hipervezama

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010