Problemi prilikom pronalaženja i zamene znakova na indijskim, jugoistočnim azijskim i jezicima koji se pišu zdesna nalevo

Pronalaženje i zamena znakova ili reči na indijskim, jugoistočnim azijskim i jezicima koji se pišu zdesna nalevo u Microsoft Office programima predstavlja poseban izazov zbog kontekstualnog oblikovanja, pravila za prelamanje reči i dijakritičkih oznaka u velikom broju ovih jezika. Neke funkcije pretrage u sistemu Microsoft Office ne funkcionišu na nekim jezicima.

U kom jeziku nailazite na probleme prilikom zamene reči ili znakova?


Indijski jezici

Indijski jezici, na primer bengalski, gudžarati, hindi, kanada, malajalam, marati, pendžapski, tamilski i telugu, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za skripte na ovim jezicima. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Vrh stranice Vrh stranice

Jugoistočni azijski jezici

Jugoistočni azijski jezici, na primer tajski i vijetnamski, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za znakove jugoistočnih azijskih jezika. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Vrh stranice Vrh stranice

Jezici koji se pišu zdesna nalevo

Funkcije pronalaženja i zamene pretražuju tekst redosledom kojim je on unet u polje Pretraga, a ne redosledom kojim se prikazuje. Zbog toga možete pretraživati niske teksta napisanog zdesna nalevo bez obzira na smer (smer: definiše redosled čitanja, poravnavanje i/ili vizuelni izgled teksta i dokumenata pisanih zdesna nalevo nezavisno od jezika tastature. Smer opisuje i korisnički interfejs kao i orijentaciju kontrola i drugih objekata na ekranu.) pasusa. Takođe možete pretraživati podudarne znakove sa ili bez kašida (kašida: specijalni znakovi koji služe za proširenje povezivača dva arapska znaka. Koriste se za poboljšanje izgleda obostrano poravnatog teksta vizuelnim produžavanjem reči (umesto povećavanjem razmaka između reči). Mogu da se upotrebe i umesto crtica.) (samo arapski), alef hamza (alef hamza: arapski znakovi koji predstavljaju kombinaciju dva znaka: alef i hamza.) (samo arapski) ili dijakritika (dijakritici: oznake koje se štampaju iznad, ispod ili pored znaka i kazuju kako ga treba izgovarati.), na primer hebrejskog nikud. Listu ASCII i Unikod kodova znakova potražite u članku Umetanje znakova ¢, £, ¥, ® i drugih znakova koji ne postoje na tastaturi.

Više informacija o funkcijama za pisanje zdesna nalevo u sistemu Office 2010 potražite u članku Funkcije za jezike koji se pišu zdesna nalevo.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010