Pristupanje kontrolama za projektovanje, pisanje koda ili kreiranje makroa

Ako želite da pristupite kontrolama za projektovanje, da napišete kôd ili da kreirate makroe (makro: radnja ili skup radnji pomoću kojih možete da automatizujete izvršavanje zadataka. Makroi se zapisuju u programskom jeziku Visual Basic for Applications.) u programu Microsoft Office PowerPoint 2007, postupite na sledeći način da bi se prikazala kartica Projektovanje:

  1. Kliknite na dugme Microsoft OfficeSlika dugmeta, a zatim na dugme PowerPoint opcije.
  2. U dijalogu PowerPoint opcije kliknite na dugme Popularno.
  3. U grupi Ključne opcije za rad u programu PowerPoint potvrdite izbor Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

 Napomena   Glavna traka je deo interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2007