Primena prilagođenih i naprednih efekata animacije

Kada želite da prenesete poruku, možete da kreirate i reprodukujete prilagođene efekte animacije tokom prezentacije. Na slajdove možete da primenite i profesionalno dizajnirane efekte animacije kako biste ostavili dugotrajni utisak.

Kreiranje prilagođenih efekata animacije

Prilagođene efekte animacije možete da kreirate na sledeće načine:

Možete da koristite i kombinaciju oba načina kako biste dodatno prilagodili poruku.

Korišćenje naprednih efekata animacije u prezentaciji

Profesionalni dizajneri su napravili nekoliko besplatnih, profesionalno dizajniranih predložaka koji sadrže oblike, grafikone i napredne efekte animacije za dizajniranje. Mi smo završili animiranje umesto vas, a vi samo treba da kopirate slajd u prezentaciju. Pored toga, svaki predložak uključuje detaljna uputstva, tako da možete da saznate kako da ponovo napravite efekte animacije ako želite.

Sledi nekoliko primera besplatnih PowerPoint 2013 animiranih predložaka koje ćete pronaći na lokaciji Office.com:

Slika animiranog predloška Opis animiranog predloška
Animirane tačke mape Smerovi putovanja na mapi (format širokog ekrana, 16:9)
Animira linije između različitih tačaka na mapi. Mapu možete da zamenite sopstvenom i da prilagodite putanju.
Sjajni okvir za sliku Sjajni okvir za sliku (format širokog ekrana, 16:9)
Animira sjaj oko okvira slike. Jednostavno zamenite slike sopstvenim slikama.
Preklapanje teksta Preklapanje prozirnog teksta (format širokog ekrana, 16:09)
Tekst klizi sa desne i leve strane i preklapa se dok prolazi. Lako je zameniti tekst svojim tekstom.
Animirana dugmad slike Animirana dugmad slike (format širokog ekrana, 16:9)
Animira slike u kružnom obliku po zakrivljenoj putanji. Jednostavno zamenite slike sopstvenim slikama.
Postepeno prelazi iz skale svih tonova u boju Slika postepeno prelazi iz skale svih tonova u boju (format širokog ekrana, 16:9)
Koristi animaciju za postepeni prelazak slike iz skale svih tonova u punu boju. Jednostavno zamenite sliku sopstvenom slikom.
Kvadrati se krive nagore i rastu po redosledu Kvadrati se krive nagore i rastu po redosledu (format širokog ekrana, 16:9)
Animira tri kvadrata koji se krive nagore sa dna slajda i rastu dok klize na mesto. Zamenite tekst svojim tekstom.
 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2013