Preimenovanje datoteke

Preimenovanjem datoteke menja se ime postojeće datoteke. Datoteku ne možete da preimenujete dok je otvorena u programu neke druge osobe. Datoteka mora biti zatvorena, a ako je to deljena datoteka, mora biti prijavljena. Otvorenu datoteku možete sačuvati sa novim imenom, ali će još uvek postojati kopija datoteke sa originalnim imenom.

  1. Postupite na sledeći način u Microsoft Office 2007 programima:
Word, Excel, PowerPoint ili Access
  • Kliknite na dugme Microsoft OfficeSlika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

Prečice na tastaturi  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+O da biste prikazali dijalog Otvaranje.

InfoPath, OneNote, Outlook, Project, Publisher, SharePoint Designer ili Visio
  • U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

Prečice na tastaturi  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+O da biste prikazali dijalog Otvaranje.

  1. Sa liste Pogledaj u izaberite fasciklu ili disk jedinicu koja sadrži datoteku koju želite da preimenujete.
  2. U listi fascikli pronađite fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da preimenujete, a zatim je otvorite.

 Napomena   Podrazumevano je da se u dijalogu Otvaranje vide samo one datoteke koje su kreirane u programu koji trenutno koristite. Na primer, ako koristite Microsoft Office Excel, nećete videti datoteke kreirane u programu Microsoft Office Word, osim u slučaju ako sa liste Datoteke tipa izaberete stavku Sve datoteke.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da preimenujete, a zatim u priručnom meniju (priručni meni: meni koji prikazuje listu komandi koje su relevantne za određeni element. Da biste prikazali priručni meni, kliknite desnim tasterom miša na element ili pritisnite tastere SHIFT+F10.) izaberite stavku Preimenuj.
  2. Upišite novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER.

 Napomena   Više informacija o preimenovanju datoteka i fascikli korišćenjem programa „Moj računar“ ili Microsoft Windows Explorer potražite na lokaciji Microsoft Windows centar za pomoć i podršku, kojoj možete pristupiti ako u meniju Start izaberete stavku Pomoć i podrška.

 
 
Primenljivo na:
Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007