Stranica 1 od 12PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 Ako vršite nadogradnju sa starije verzije programa PowerPoint, posebno sa verzije PowerPoint 2003 ili starije, ovaj kurs je za vas. Upoznajte se sa promenama interfejsa u programu PowerPoint 2010, kao što su dizajn za menije i trake sa alatkama poznat kao „traka“ i radite stvari koje biste obično uradili u cilju kreiranja prezentacije.

Autor: Šeli Taker


Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo i jedna praktična vežba za praktično iskustvo. Praktična vežba zahteva PowerPoint 2010.
  • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.
  • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Udobno radite sa interfejsom trake.
  • Uradite osnovne stvari kao što su kreiranje slajdova, primena dizajna slajda i umetanje elemenata slajda.
  • Upravljajte datotekama pomoću kartice Datoteka.
  • Iskoristite prednost novih prikaza, traka sa alatkama i tasterskih prečica.
  • Radite u novim i starim verzijama programa PowerPoint.

Pre nego što počnete

Pre nego što počnete:

  • Ako vršite nadogradnju na verziju programa PowerPoint 2010 sa verzije PowerPoint 2003 ili starije, ovaj kurs je za vas.
  • Ako vršite nadogradnju sa verzije programa PowerPoint 2007, možda ćete želeti da znate više o novim funkcijama u programu PowerPoint 2010. Predlažemo ovaj članak: Novo u programu PowerPoint 2010
Stranica 1 od 12PRETHODNOSLEDEĆA