Pokretanje PowerPoint prezentacije preko mreže korišćenjem programa Lync

Možete unapred zakazati sastanak na mreži ili započeti sastanak odmah – sve unutar programa PowerPoint koristeći Lync. Mikrofon mora biti povezan sa računarom da biste mogli da razgovarate sa učesnicima sastanka.

 Važno    Ova funkcija nije dostupna u programskom paketu na računaru sa operativnim sistemom Windows RT.Želite li da vidite koju verziju programskog paketa Office koristite?

 1. Projekcija slajdova > Prezentujte na mreži > Microsoft Lync.

Izlaganje na mreži pomoću programa Lync

 Napomena    Prikazaće se lista aktivnih Lync razgovora i zakazanih Lync sastanaka na mreži (u sledećih 30 minuta) – a možete i odmah započeti novi sastanak na mreži.

Započinjanje Lync sastanka

 1. Izaberite zakazani sastanak sa liste ili započnite novi Lync sastanak, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U programu Lync, uraditte nešto od sledećeg:
 • Započnite zakazani sastanak.
 • Da biste započeli novi sastanak, pozovite učesnike tako što ćete prvo kliknuti naPozovi još osoba na sastanak na mreži a zatim kliknuti na Pozovite još osoba.
 1. U okviru Pozovi, izaberite kontakte iz liste kontakata ili otkucajte svako ime u polje, a zatim kliknite na Izaberi.
 2. Započinjanje prezentacije.

Saveti za korišćenje drugih opcija u programu Lync:

 • Učesnici mogu postaviti pitanja o prezentaciji (u realnom vremenu) tako što će kliknuti naOkvir aktivnog razgovora a zatim otkucati pitanje u okvir aktivnog rzgovora.
 • Upravljajte zvukom i audio uređajima tako što ćete kliknuti naUpravljaj audio uređajima.
 • Upravljajte video zapisom tako što ćete kliknuti na Upravljaj video zapisom
 • Upravljajte sadržajem koji delite tako što ćete kliknuti naUpravljaj deljenim sadržajem.
 • Pozovite još osoba tako što ćete kliknuti naPozovi još osoba na sastanak na mreži.

   

 Napomena    Slike dugmadi će promeniti boju. Na primer tamnosiva znači da trenutno ne izvršavate aktivnost ali možete kliknuti na dugme da biste započeli aktivnost. Plava boja označava da učestvujete u aktivnosti a svetlosiva da nemate funkcionalnost za tu opciju.

Informacije o prisustvovanju Lync sastanku potražite u članku:

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2013