Osnovni zadaci za kreiranje PowerPoint 2013 prezentacije

PowerPoint prezentacije funkcionišu kao projekcije slajdova. Da biste preneli poruku ili priču, vi je delite na slajdove. Zamislite svaki slajd kao prazno platno za slike, reči i oblike koji će vam pomoći da napravite priču.

 Savet   

Izbor teme

Kada otvorite PowerPoint, videćete neke ugrađene teme. Tema predstavlja dizajn slajda koji sadrži odgovarajuće boje (boje teme: skup boja koje se koriste u datoteci. Temu čine boje teme, fontovi teme i efekti teme.), fontove (fontovi teme: skup glavnih i pomoćnih fontova koji se primenjuju u datoteci. Temu čine fontovi teme, boje teme i efekti teme.) i specijalne efekte (efekti teme: skup vizuelnih atributa koji se primenjuje na elemente u datoteci. Efekti teme, boje teme i fontovi teme sačinjavaju temu.) kao što su senke, odrazi i još mnogo toga.

 1. Izaberite temu.
 2. Kliknite na dugme Kreiraj ili izaberite varijaciju boje i kliknite na dugme Kreiraj.

Početni ekran programa PowerPoint 2013

Pročitaj više: Primena boja i dizajna na slajdove (tema)

Umetanje novog slajda

Na kartici Početak izaberite stavku Novi slajd i izaberite raspored slajda.

Umetanje novog slajda

Pročitajte više: Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova.

Čuvanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj.
 2. Izaberite ili potražite fasciklu.
 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime prezentacije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje prezentacije

 Savet    Čuvajte ono što ste uradili tokom rada na računaru. Često pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+S.

Pročitajte više: Čuvanje prezentacije

Dodavanje teksta

Kliknite u čuvar mesta za tekst i počnite da kucate.

Dodavanje teksta

Oblikovanje teksta

 1. Izaberite tekst.
 2. U okviru Alatke za crtanje izaberite stavku Oblikovanje.
 3. Uradite nešto od sledećeg:
 • Da biste promenili boju teksta, izaberite stavku Popuna teksta i odaberite boju.
 • Da biste promenili boju obrisa teksta, izaberite stavku Obris teksta i odaberite boju.
 • Da biste primenili senku, odraz, sjaj, kosinu, 3-D rotaciju, transformaciju, izaberite stavku Efekti za tekst i odaberite željeni efekat.

Oblikovanje teksta

Pročitajte više:

Dodavanje oblika

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Oblici.
 2. Izaberite željeni oblik, kliknite bilo gde na slajdu i prevucite da biste nacrtali oblik.

Umetanje oblika

 Savet    Da biste kreirali savršen kvadrat ili krug (ili ograničili dimenzije drugih oblika), pritisnite i držite taster Shift tokom prevlačenja.

Pročitajte više: Dodavanje oblika.

Dodavanje slika

Na kartici Umetanje uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste umetnuli sliku koja je sačuvana na lokalnoj disk jedinici ili unutrašnjem serveru, izaberite stavku Slike na mom računaru, potražite sliku i kliknite na dugme Umetni.

Dodavanje slike

 • Da biste umetnuli sliku iz Bing ili Office.com Clip Art galerije, izaberite stavku Slike na mreži i koristite polje za pretragu da biste pronašli sliku.

Na primer, otkucajte „Mačke“ u polju za pretragu Office.com clip art kolekcije.

Umetanje slike iz Clip Art kolekcije


Evo uzorka slika mačaka koje ćete videti:

Uzorak slika mačaka na lokaciji Clip Art

 • Odaberite sliku i kliknite na dugme Umetni.

Pročitajte više: Umetanje slike.

Dodavanje beležaka govornika

Slajdovi su najbolji kada u njih ne stavite previše informacija. Korisne činjenice i beleške možete staviti u beleške govornika i koristiti ih dok izlažete.

 1. Da biste otvorili okno sa beleškama, na dnu prozora izaberite stavku Beleške.

Dodavanje beležaka govornika

 1. Kliknite u okno Beleške ispod slajda i počnite da kucate beleške.

Pročitajte više: Dodavanje beležaka govornika na svaki slajd u prezentaciji

Štampanje beležaka govornika

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Odštampaj.
 2. U okviru Štampač odaberite štampač na kom želite da odštampate.
 3. U okviru Postavke kliknite na strelicu pored stavke Slajdovi preko cele stranice, a zatim u okviru Raspored štampanja izaberite stavku Stranice sa napomenama.
 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

Štampanje beležaka govornika

Pročitajte više: Štampanje slajdova sa beleškama govornika ili bez njih.

Izlaganje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste pokrenuli prezentaciju od prvog slajda, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite stavku Od početka.

Pokretanje prezentacije od početka

 Savet    Informacije o prikazivanju beležaka dok izlažete prezentaciju bez njihovog prikazivanja korisnicima potražite u članku Korišćenje prikaza za izlagača za izlaganje projekcije slajdova.

Napuštanje prikaza projekcije slajdova

Da biste u bilo kom trenutku napustili prikaz projekcije slajdova, na tastaturi pritisnite taster Esc.

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2013