Organizovanje brzog pristupa datotekama pomoću trake „Moja mesta“

Verovatno imate nekoliko fascikli u kojima čuvate različite tipove datoteka, a često vam je potrebno da u njima pronađete datoteke ili da ih njima uskladištite. Traku Moja mesta možete da koristite da biste brzo pronašli fasciklu u kojoj ćete sačuvati ili potražiti potrebnu datoteku. Traka Moja mesta najviše vam može koristiti ako je prilagodite svojim potrebama. U ovom članku ćete saznati kako se prilagođava trake Moja mesta.

U ovom članku


Šta je traka „Moja mesta“?

Traka Moja mesta jeste oblast na levoj strani nekih dijaloga kao što su Sačuvaj kao, Otvaranje i Umetanje slike. Traku Moja mesta možete koristiti da biste naveli fasciklu u kojoj želite da skladištite datoteke radi lakšeg pristupa. Ukoliko u nekom dijalogu promenite neke postavke na traci Moja mesta, te promene će se odraziti i u drugim dijalozima koji imaju traku Moja mesta.

Traka Moja mesta podrazumevano sadrži prečice do fascikli „Moji nedavni dokumenti“, „Moji dokumenti“, „Moj računar“, „Moja mrežna mesta“, kao i prečicu do radne površine. Na traku Moja mesta možete da dodate najviše 256 fascikli. Na traku Moja mesta ne možete dodavati datoteke.

Dijalog „Sačuvaj kao“

Oblačić 1 Da biste odabrali fasciklu, koristite listu Sačuvaj u.
Oblačić 2 Da biste prikazali sadržaj fascikle na traci Moja mesta, na traci Moja mesta kliknite na prečicu za tu fasciklu.
Oblačić 3 Da biste više prečica koje ste dodali na traku Moja mesta, kliknite na strelicu.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje prečice na traku „Moja mesta“

Koji program koristite?


Excel

 • Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 • Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 • Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

InfoPath

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 • Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 • Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 • Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Project

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

SharePoint Designer

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 • Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 • Sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju želite da kreirate prečicu na traci Moja mesta.
 • Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postojećih prečica i izaberite stavku Dodaj ime fascikle.
  Nova prečica će se pojaviti na dnu trake Moja mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje prečice sa trake „Moja mesta“

Koji program koristite?


Excel

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

InfoPath

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

Project

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

SharePoint Designer

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni.

 Napomena   Možete da uklonite samo prečice koje ste dodali na traku Moja mesta. Ne možete da uklonite podrazumevane prečice kao što je „Moji dokumenti“ ukoliko ne uredite Microsoft Windows registrator. Veze ka više informacija o uklanjanju podrazumevanih prečica potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice Vrh stranice

Preraspoređivanje prečica na traci „Moja mesta“

Koji program koristite?


Excel

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

InfoPath

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

Project

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

SharePoint Designer

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom miša na prečicu koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena veličine ikona na traci „Moja mesta“

Koji program koristite?


Excel

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

InfoPath

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

Project

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

SharePoint Designer

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta i izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na traku Moja mesta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007