Novine u programu PowerPoint 2010

Pogledajte sjajne nove funkcije dostupne u programu PowerPoint 2010!

Novo u programu PowerPoint 2010:


Kreiranje, upravljanje i saradnja sa drugim osobama

PowerPoint 2010 uvodi neke fantastične nove alatke koje možete koristiti za efikasno kreiranje prezentacija, upravljanje njima, kao i za saradnju sa drugim osobama na njima.

Upravljanje datotekama u novom prikazu „Backstage“

Novi prikaz „Microsoft Office Backstage“ omogućava vam da brzo pristupate uobičajenim zadacima u vezi sa upravljanjem datotekama, na primer prikazu svojstava dokumenta, podešavanju dozvola i otvaranju, čuvanju, štampanju i deljenju prezentacija.

Kartica „Informacije“

Brzi pogled na karticu Informacije u novom prikazu „Backstage“

Više informacija o prikazu „Backstage“ potražite u članku Šta je to prikaz „Backstage“ i gde se nalazi? Takođe, budući da prikaz „Backstage“ zamenjuje postojeći u okviru dugmeta „Microsoft Office“ Slika dugmeta, pogledajte članak Šta se dogodilo sa dugmetom „Microsoft Office“?

Vrh stranice Vrh stranice

Koautorstvo prezentacije sa kolegama

Koautorstvo omogućava vama i drugim saradnicima da promenite prezentaciju istovremeno umesto da to činite odvojeno. Takođe sprečava da datoteka koju neko drugi koristi ili odjavljuje bude zaključana. Ne morate se više smenjivati sa koautorima u uređivanju prezentacije, a zatim objedinjavati različite verzije prezentacije.

Pomoću deljene lokacije na Microsoft SharePoint serveru, osobe mogu da kreiraju sadržaj u prikladno vreme i na prikladnom mestu. Office 2010 je olakšao podršku dodatnim scenarijima toka posla tako što je dozvolio da koautorstvo funkcioniše u „oblaku“.

Uređivanje prezentacije

Na kartici „Datoteka“ izaberite stavku „Informacije“ da biste videli imena koautora

Više informacija o koautorstvu prezentacije potražite u članku Istovremeni rad na prezentaciji sa kolegama.

Vrh stranice Vrh stranice

Automatsko čuvanje verzija prezentacija

Pomoću automatskih revizija Office dokumenata, možete automatski da sačuvate različite, progresivne verzije prezentacija tako da možete da preuzmete delove starijih verzija ili cele verzije. Ovo je korisno ako zaboravite ručno da sačuvate sadržaj, drugi autor zameni vaš sadržaj, ako slučajno sačuvate promene ili jednostavno želite da se vratite na stariju verziju prezentacije. Da biste iskoristili prednost ove mogućnosti, morate da uključite postavke automatskog spasavanja ili automatskog čuvanja.

Postavljanje postavki automatskog spasavanja ili automatskog čuvanja

Snimak postavki koje možete postaviti da biste uključili ili isključili automatske revizije

Informacije o automatskom čuvanju verzija prezentacije potražite u članku Rad sa bezbednim režimima u sistemu Office.

Vrh stranice Vrh stranice

Organizovanje slajdova u odeljke

U mogućnosti ste da organizujete nizove slajdova tako da se njima lakše upravlja i kroz njih jednostavnije kreće pomoću odeljaka. Pored toga, možete da sarađujete sa drugim osobama na kreiranju prezentacije tako što ćete slajdove označiti i grupisati u odeljke. Na primer, svaki kolega može biti odgovoran za pripremu slajdova za poseban odeljak.

Efekte možete da imenujete, odštampate i primenite na ceo odeljak.

Procedure za upravljanje slajdovima pomoću odeljaka potražite u članku Organizovanje slajdova u odeljke.

Vrh stranice Vrh stranice

Objedinjavanje i poređenje prezentacija

U programu PowerPoint 2010 trenutnu prezentaciju možete da uporedite sa drugom i da ih odmah kombinujete pomoću funkcije „Objedinjavanje i poređenje“. Ovo je korisno ako na prezentacijama radite sa drugim osobama i koristite e-poštu ili mrežne deljene resurse za razmenu promena sa njima.

Ova funkcija je korisna kada želite da uporedite dve prezentacije samo da biste ustanovili postojeće razlike, bez opcionalnog cilja čuvanja kombinovane (objedinjene) prezentacije.

U mogućnosti ste da upravljate promenama ili uređivanjima, kao i da odaberete koje od njih želite da uključite u finalnu prezentaciju. Funkcija „Objedinjavanje i poređenje“ skraćuje vreme koje provodite sinhronizujući uređivanja iz više verzija iste prezentacije.

Poređenje i objedinjavanje

Objedinjavanje i poređenje prezentacija koje je uredilo više osoba

Više informacija o objedinjavanju i poređenju prezentacija potražite u članku Istovremeni rad na prezentaciji sa kolegama.

Vrh stranice Vrh stranice

Rad sa zasebnim datotekama PowerPoint prezentacije u različitim prozorima

Više prezentacija možete pokrenuti na jednom monitoru, uporedno. Vaše prezentacije više nisu vezane za glavni ili nadređeni prozor tako da sada imate odličnu opciju za pregled jedne prezentacije dok radite na drugoj.

Takođe možete da koristite novi prikaz za čitanje da biste istovremeno prikazali dve prezentacije u projekciji slajdova u zasebno kontrolisanim prozorima, sa svim efektima animacije i punom podrškom za medije.

Vrh stranice Vrh stranice

Rad sa svakog mesta: PowerPoint Web Apps

Radite na prezentaciji čak i kada vam PowerPoint nije dostupan. Uskladištite prezentaciju na Veb serveru koji hostuje Microsoft Office Web Apps aplikacije. Tada možete koristiti PowerPoint Web App za otvaranje prezentacije u pregledaču. Moći ćete da je prikažete, čak i da unesete promene. Office Web Apps aplikacije su dostupne kada se prijavite na Windows Live ili pristupite Microsoft SharePoint Foundation 2010 lokaciji svoje organizacije na kojoj su instalirane Office Web Apps aplikacije.

PowerPoint Web App

PowerPoint Web App

Više informacija o PowerPoint Web App aplikacijama potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint Mobile 2010 za Windows telefon 7: uređivanje i prikaz sa telefona

Ako imate Windows telefon 7, možete koristiti Microsoft Office Mobile 2010 za rad sa datotekama sa bilo kog mesta – bilo da ste na poslu, kod kuće ili u pokretu. PowerPoint Mobile 2010 je deo sistema Office Mobile i već se nalazi na vašem telefonu u Office čvorištu, tako da ne morate da preuzimate ili instalirate ništa drugo da biste počeli sa radom.

PowerPoint Mobile 2010 za Windows telefon 7: uređivanje i prikaz sa telefona

PowerPoint Mobile možete koristiti za prikaz i uređivanje prezentacije (uključujući i beleške izlagača) uskladištenih na telefonu, koji su vam poslati u vidu priloga e-pošte ili su hostovani na SharePoint 2010 lokaciji pomoću programa SharePoint Workspace Mobile 2010. Kada uredite prezentaciju pomoću programa SharePoint Workspace Mobile, promene možete sačuvati na SharePoint lokaciji kada budete na mreži.

Pomoću programa PowerPoint Mobile možete prikazati ili urediti prezentacije pomoću velikog broja istih alatki koje već poznajete iz verzije programa PowerPoint za računare:

  • Prilagodite prezentaciju dodavanjem ili uređivanjem beležaka, odnosno uređivanjem teksta na slajdu.
  • Prikažite SmartArt grafike i ostalo obogaćeno oblikovanje, na primer tabele i grafikone, sa velikom tačnošću.
  • Prikažite prezentacije preko celog ekrana sa bogatom grafikom i efektima animacije.
  • Otvorite i prikažite prilagođenu projekciju (prilagođene projekcije vam dozvoljavaju da prilagodite jednu prezentaciju različitim korisnicima).
  • Prisustvujte sastancima daljinski tako što ćete prezentacije koje se emituju gledati na telefonu.

Pročitajte više o sistemu Office Mobile 2010 za Windows telefon 7.

Ako imate Windows telefon 7, pronađite pomoć korak po korak pomoću telefona.

Obogaćivanje prezentacija video zapisima, slikama i animacijama

PowerPoint 2010 je prepun dodataka i poboljšanja za uređivanje video zapisa i fotografija. Pored toga, prelazi i animacije imaju odvojene kartice i jednostavniji su i bogatiji nego ikada ranije. Takođe postoje neki novi dodaci SmartArt grafike zasnovani na fotografijama koji vas mogu iznenaditi.

Ugrađivanje, uređivanje i reprodukcija video zapisa u prezentaciji

Kada pomoću programa PowerPoint 2010 umetnete video zapise u prezentacije, oni postaju deo datoteke prezentacije. Više neće nedostajati nijedan video zapis prilikom premeštanja prezentacija sa jednog mesta na drugo.

U mogućnosti ste da skratite video zapise i u njih dodate sinhronizovani prekrivni tekst, okvire postera, obeleživače i efekte postepenog pojavljivanja i iščezavanja. Na video zapise možete da primenite i ivicu, senku, odraz, sjaj, umekšane ivice, 3-D rotaciju, kosine i druge dizajnerske efekte, kao što to možete sa slikama. Pored toga, kada se video zapis reprodukuje, reprodukuju se i svi efekti.

Više procedura i video zapisa „Kako da...“ o korišćenju video zapisa u prezentacijama potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

Skraćivanje audio ili video klipa

Skratite video ili audio klipove da biste uklonili delove koji nisu povezani sa porukom klipa i da biste ga skratili.

Procedure za skraćivanje video ili audio klipova potražite u člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje obeleživača u audio i video klipovima

Obeleživače možete dodati da biste ukazali na bitne trenutke u video ili audio klipu. Koristite ih kao način aktiviranja animacija ili za prelazak na određenu lokaciju u video zapisu.

Obeleživači su korisni pri držanju prezentacije zato što vam pomažu da pronađete određene lokacije u audio ili video klipu.

Dodavanje obeleživača

Dodavanje obeleživača radi ukazivanja na bitne trenutke u audio ili video klipu

Više informacija o korišćenju obeleživača u video i audio klipovima potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje obeleživača za audio i video klipove.

Vrh stranice Vrh stranice

Veza ka video zapisu sa Veb lokacije

Sada u slajdove možete da umetnete video zapise sa društvenih medijskih Veb lokacija, kao što su YouTube ili hulu, i još mnogo toga. Sve Veb lokacije obezbeđuju kôd za ugradnju koji vam omogućava da se sa video zapisom povežete iz prezentacije.

Pronalaženje i kopiranje koda za ugradnju

Pronađite i kopirajte kôd za ugradnju i nalepite ga u PowerPoint

Da biste se povezali sa video zapisom na Veb lokaciji, pogledajte članak Ugrađivanje video zapisa u prezentaciju i odeljak pod naslovom „Povezivanje sa video datotekom na Veb lokaciji“.

Vrh stranice Vrh stranice

Primena umetničkih tekstura i efekata na slike

Pomoću programa PowerPoint 2010 na fotografije možete primeniti različite umetničke efekte da bi one više ličile na skicu, crtež ili sliku. Neki od novih efekata su „Skica nacrtana olovkom“, „Crtež u obliku linije“, „Skica kredom“, „Sunđer za vodene boje“, „Mozaični mehurići“, „Staklo“, „Cement“, „Mekoća pastelnih boja“, „Plastična folija“, „Sjajne ivice“, „Fotokopija“ i „Potezi bojom“.

Umetnički efekti

Primer četiri umetnička efekta (odozgo sleva nadole nadesno): „Crtež u obliku linije“, „Staklo“, „Cement“, „Fotokopija“

Procedure za korišćenje umetničkih efekata sa slikama potražite u članku Primena umetničkog efekta na sliku.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje pozadine i drugih neželjenih delova slike

Još jedna napredna opcija za uređivanje slika koja je uključena u PowerPoint 2010 jeste mogućnost automatskog uklanjanja neželjenih delova slike, na primer uklanjanje pozadine da bi se naglasila ili istakla tema slike ili da bi se uklonio detalj koji odvlači pažnju.

Uklanjanje pozadine

Slika sa i bez pozadine

Da biste uklonili pozadinu slike ili druge neželjene delove slike, pogledajte članak Uklanjanje pozadine slike.

Vrh stranice Vrh stranice

Preciznije izrezivanje slika

Poboljšane alatke za izrezivanje možete koristiti da biste skratili i efikasno uklonili neželjene delove slika kako biste dobili željeni izgled i da bi se dokumenti brže otvarali.

Izrezivanje fotografije u programu PowerPoint 2010

Izrezivanje neželjenih delova slike

Informacije o korišćenju alatki za izrezivanje slike potražite u članku Izrezivanje slike.

Vrh stranice Vrh stranice

Novi rasporedi slika SmartArt grafike

U novu verziju programa PowerPoint dodali smo novi tip rasporeda SmartArt grafika u kojem možete da ispričate ono što želite pomoću slika. Postoje i drugi novi rasporedi SmartArt grafika. Što je još bolje, ako na slajdu imate slike, možete ih brzo konvertovati u SmartArt grafiku, baš kao što to radite sa tekstom.

Korišćenje ovog rasporeda za kreiranje SmartArt grafike jednostavno je:

  • Umetnite raspored slika SmartArt grafika.
  • Dodajte fotografije.
  • Napišite opisni tekst.

Postoji nekoliko različitih rasporeda slika koje možete da odaberete.

Raspored slika SmartArt grafika

Primer rasporeda slika SmartArt grafika

Procedure i više informacija o korišćenju SmartArt grafika potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje prelaza sa 3-D grafičkim efektima kretanja

Pomoću programa PowerPoint 2010 publiku možete zadiviti novim, tečnim efektima zamene slajda koji uključuju putanje kretanja i rotacije u pravom 3-D prostoru.

Više informacija o korišćenju prelaza između slajdova potražite u člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

Kopiranje i lepljenje animiranih efekata iz jednog objekta (tekst ili oblici) u drugi

Četkica za animaciju u programu PowerPoint 2010 omogućava vam da kopirate animacije na sličan način kao što četkicu za oblikovanje koristite da biste kopirali oblikovanje teksta. Pomoću četkice za animaciju možete da kopirate efekte animacije iz jednog objekta i nalepite ih u drugi objekat.

Više informacija o četkici za animaciju potražite u članku Dupliranje animacija pomoću četkice za animaciju.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje snimka na slajd

Brzo dodajte snimak u PowerPoint 2010 prezentaciju bez potrebe da napuštate PowerPoint. Kada dodate snimak, možete da koristite alatke na kartici Alatke za slike da biste uredili i poboljšali sliku.

Umetanje snimka ekrana

Brzo i jednostavno hvatanje i dodavanje snimaka na slajdove

Više informacija o dodavanju snimaka na slajdove potražite u članku Umetanje snimka ili isečka ekrana.

Vrh stranice Vrh stranice

Efikasnije isporučivanje i deljenje prezentacija

Sledeće opcije predstavljaju neke od novih dostupnih opcija za distribuciju i održavanje prezentacije.

Pravljenje prezentacija koje su pogodne za prenos i deljenje

Ugradnjom zvučnih i video datoteka direktno u prezentaciju možete je učiniti pogodnijom za prenos i deljenje. Ugrađene datoteke uklanjaju potrebu za slanjem većeg broja datoteka. Sada možete biti samouvereni jer znate da će se vaša animirana, multimedijalna prezentacija sa naracijom nesmetano reprodukovati.

Uštedećete prostor na disku i poboljšati performanse pri reprodukciji ako komprimujete medijske datoteke.

Pored toga, projekciju slajdova možete sačuvati na disku tako da svako ko ima standardni DVD ili disk plejer može da je gleda i uživa u njoj.

Komprimovanje medijskih datoteka

Komprimovanje i deljenje projekcije slajdova

Procedure za pravljenje prezentacija koje su pogodne za prenos i deljenje potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

Pretvaranje prezentacije u video zapis

Pretvaranje prezentacije u video zapis predstavlja nov način distribuiranja i održavanja prezentacije. Kada kolegama ili klijentima želite da date verziju prezentacije velike tačnosti (kao prilog e-pošte, objavljenu na Vebu, na CD-u ili DVD-u), sačuvajte je kao video datoteku.

Takođe možete da kontrolišete veličinu multimedijalne datoteke i kvalitet video zapisa.

Kreiranje video zapisa

Kreiranje video zapisa od sadržaja prezentacije

Procedure za kreiranje video zapisa od prezentacije potražite u članku Pretvaranje prezentacije u video zapis.

Vrh stranice Vrh stranice

Emitovanje projekcije slajdova

Projekciju slajdova emitujte direktno udaljenim korisnicima tako što ćete iskoristiti svoj Windows Live nalog ili uslugu emitovanja koju obezbeđuje vaša organizacija.

Sada projekciju slajdova možete da emitujete pri čemu su korisnicima potrebni samo pregledač i telefon. Kao izlagaču, potreban vam je PowerPoint. Imaćete potpunu kontrolu nad promenom slajdova, a korisnici to jednostavno prate u pregledaču.

Emitovanje i predstavljanje poruke udaljenim korisnicima

Više informacija i procedure za korišćenje funkcije emitovanja potražite u članku Emitovanje prezentacije udaljenim korisnicima.

Vrh stranice Vrh stranice

Identifikovanje i rešavanje problema sa pristupačnošću

Kontrolor pristupačnosti vam pomaže u identifikovanju i rešavanju problema sa pristupačnošću u PowerPoint datotekama. Možete ispraviti sve potencijalne probleme koji mogu sprečiti osobu sa invaliditetom da pristupi sadržaju. Ako PowerPoint datoteke imaju potencijalne probleme sa pristupačnošću, u prikazu „Microsoft Office Backstage“ pojavljuje se upozorenje koje vam dozvoljava da pregledate i otklonite te probleme. Upozorenje možete videti tako što ćete izabrati karticu Datoteka. U okviru Priprema za deljenje, kliknite na dugme Proveri da li postoje problemi, a zatim na dugme Proveri pristupačnost.

Više informacija o korišćenju kontrolora pristupačnosti potražite u članku Kontrolor pristupačnosti.

Vrh stranice Vrh stranice

Pretvaranje pokazivača miša u laserski pokazivač

Kada želite da naglasite neku tačku na slajdu, možete da pretvorite pokazivač miša u laserski pokazivač.

U prikazu projekcije slajdova jednostavno držite taster CTRL, kliknite levim tasterom miša i počnite da pokazujete.

Podešavanje boje laserskog pokazivača

Navedite željenu boju za laserski pokazivač

Više informacija o korišćenju laserskog pokazivača potražite u člancima Pretvaranje miša u laserski pokazivač ili Prikazivanje pokazivača uvek tokom prezentacije.

Vrh stranice Vrh stranice

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010