Kreiranje SmartArt grafike

SmartArt grafika je vizuelno predstavljanje informacija koje možete brzo i lako da kreirate tako što ćete među mnogim različitim rasporedima odabrati onaj koji efikasno prenosi vašu poruku ili ideje. SmartArt grafiku možete kreirati u programima Excel, Outlook, PowerPoint i Word.

SmartArt grafika sa tekstom slajda i galerijom rasporeda

Ovaj članak sadrži:


Pregled kreiranja SmartArt grafike

Najveći deo sadržaja koji je kreiran pomoću Microsoft Office 2010 programa je tekstualan, iako korišćenje ilustracija poboljšava razumevanje i pamćenje i podstiče rad. Kreiranje kvalitetno dizajniranih ilustracija može biti izazov, posebno ako niste profesionalni dizajner ili ne možete da priuštite njegovo angažovanje. Ako koristite verzije sistema Microsoft Office starije od sistema Office 2007, možete da utrošite mnogo vremena na kreiranje oblika iste veličine i njihovo ispravno poravnavanje, kreiranje teksta koji dobro izgleda i ručno oblikovanje oblika tako da se podudaraju sa celokupnim stilom dokumenta. Zahvaljujući SmartArt grafici možete da kreirate kvalitetno dizajnirane ilustracije pomoću samo nekoliko klikova mišem.

SmartArt grafiku možete da kreirate u programima Excel, Outlook, PowerPoint i Word. Iako SmartArt grafiku ne možete da kreirate u većini drugih Office 2010 programa, u njih možete da je kopirate i nalepite u obliku slika.

Prilikom kreiranja SmartArt grafike, bićete upitani da odaberete tip SmartArt grafike kao što su Proces, Hijerarhija, Ciklus ili Odnos. Svaki tip SmartArt grafike sadrži nekoliko različitih rasporeda. Kada odaberete raspored, možete lako promeniti raspored ili tip SmartArt grafike. Najveći deo teksta i drugog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

SmartArt grafika biće automatski ažurirana dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Takođe možete da dodate i uklonite oblike iz SmartArt grafike da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, iako se raspored Osnovni proces prikazuje u tri oblika, vaš proces možda zahteva dva ili pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u njima ažurira se automatski  – uz održavanje originalnog dizajna i ivice rasporeda za SmartArt grafiku.

Primenjuje se samo na PowerPoint

Budući da PowerPoint 2010 prezentacije često sadrže slajdove sa listama sa znacima za nabrajanje, možete brzo da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku. Pored toga, možete da animirate SmartArt grafiku u PowerPoint 2010 prezentacijama.

Kada izaberete raspored, prikazuje se tekst čuvara mesta (kao što je [Tekst]), tako da možete da vidite kako SmartArt grafika izgleda, ali se tekst čuvara mesta ne prikazuje tokom projekcije slajdova. Međutim, oblici se uvek prikazuju i štampaju, osim ako ih ne izbrišete. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem.

Vrh stranice Vrh stranice

Stavke koje treba uzeti u obzir prilikom kreiranja SmartArt grafike

Pre nego što kreirate SmartArt grafiku, vizuelizujte tip i raspored koji najbolje prikazuju podatke. Šta želite da prenesete SmartArt grafikom? Želite li određeni izgled? Budući da možete brzo i lako da se prebacujete između rasporeda, isprobajte različite rasporede (u tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje poruku. Grafika treba da bude jasna i laka za praćenje. Eksperimentišite sa različitim tipovima, a neka vam dolenavedena tabela bude početna tačka. Tabela služi za olakšavanje početka rada i ne predstavlja sveobuhvatnu listu.

Svrha grafike Tip grafike
Prikazivanje nesusednih informacija Lista
Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali Proces
Prikazivanje neprekidnog procesa Ciklus
Prikazivanje stabla odluke Hijerarhija
Kreiranje organizacionog dijagrama Hijerarhija
Ilustrovanje veza Odnos
Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini Matrica
Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom pri vrhu ili dnu Piramida
Crtanje porodičnog stabla sa slikama Slika

Razmislite i o veličini teksta koju imate, zato što količina teksta često određuje raspored koji ćete koristiti i broj oblika koji su potrebni u njemu. Uopšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta mogu da skrenu pažnju sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da otežaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, neki rasporedi, kao što je raspored Trapezoidna lista u tipu Lista, dobro funkcionišu sa većim količinama teksta.

Neki rasporedi za SmartArt grafike sadrže fiksni broj oblika. Na primer, raspored Suprotne strelice u tipu Odnos dizajniran je za prikazivanje dve suprotne ideje ili dva suprotna koncepta. Samo dva oblika mogu da odgovaraju tekstu, a raspored nije moguće izmeniti tako da prikazuje više ideja ili koncepta.

SmartArt grafika rasporeda „Suprotne strelice“

Raspored „Suprotne strelice“ sa dve suprotne ideje

Ako treba da prenesete više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da promena rasporeda ili tipova može da promeni značenje informacija. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu ukrug, kao što je raspored Neprekidni ciklus u tipu Ciklus.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

Grupa „Ilustracija“ na kartici „Umetanje“ u programu PowerPoint 2010

Primer grupe Ilustracija na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2010
 1. U dijalogu Odabir SmartArt grafike izaberite željeni tip i raspored.
 2. Unesite tekst tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:
  • U oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i otkucajte tekst.
  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

 Napomene 

 • Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu.

Kontrola okna za tekst

 • Kliknite na okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst. Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Izaberite SmartArt grafiku u koju želite da dodate drugi oblik.
 2. Kliknite na postojeći oblik koji je najbliži mestu na koje želite da dodate novi oblik.
 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu ispod dugmeta Dodaj oblik.

Okvir „SmartArt alatke“ na kartici „Dizajn“, u grupi „Kreiranje grafike“

Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 1. Izvršite neku od sledećih radnji:
  • Da biste umetnuli oblik iza izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik iza.
  • Da biste umetnuli oblik ispred izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik ispred.

 Napomene 

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, premestite kursor ispred ili iza teksta u koji želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.
 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafike, kliknite na oblik koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali celu SmartArt grafiku, kliknite na ivicu SmartArt grafike i pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena boja cele SmartArt grafike

Varijacije boja koje su izvedene iz boja teme (boje teme: skup boja koje se koriste u datoteci. Temu čine boje teme, fontovi teme i efekti teme.) možete da primenite na oblike u SmartArt grafici.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.
 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

Grupa „SmartArt stilovi“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 1. Izaberite željenu varijantu boje.

Vrh stranice Vrh stranice

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje primenjujete na oblike u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstven i profesionalno dizajniran izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.
 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

Kliknite na dugme Još slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Saveti    

 • Da biste započeli sa praznim rasporedom, izbrišite sve tekstove čuvara mesta (kao što je tekst čuvara mesta [Tekst]) u oknu za tekst ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A, a zatim pritisnite taster DELETE.
 • Da biste promenili veličinu cele SmartArt grafike, kliknite na ivicu SmartArt grafike i prevucite regulatore veličine ka unutra ili spolja dok ne dobijete željenu veličinu SmartArt grafike.
 • Ako na PowerPoint slajdu već imate tekst, možete da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku.
 • Ako koristite PowerPoint, možete da animirate SmartArt grafiku da biste naglasili svaki oblik ili svaki hijerarhijski nivo.

Vrh stranice Vrh stranice

Probajte Office 2010 danas!

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010