Kreiranje PowerPoint predloška

Da biste shvatili šta je PowerPoint predložak, pogledajte članak Šta je to PowerPoint predložak?

 Napomena   Nije neophodno da kreirate predložak ispočetka. Postoji hiljade BESPLATNIH PowerPoint predložaka na lokaciji Office.com koje možete koristiti ili korigovati kako bi vam odgovarali.

Da biste počeli sa kreiranjem predloška koji ćete koristiti u prezentaciji, uradite sledeće:

 1. Otvorite praznu prezentaciju, a zatim na kartici Prikaz, u grupi Prikazi mastera kliknite na dugme Master slajda.

 Savet   U prikazu mastera slajda, u oknu sličice (sličica: minijaturna predstava slike.) slajda, master slajda predstavlja veću sliku slajda, a odgovarajući rasporedi su manje slike ispod mastera slajda.

Master slajda sa rasporedima

Oblačić 1 Master slajda
Oblačić 2 Odgovarajući rasporedi
 1. Da biste prilagodili master slajda i odgovarajuće rasporede, uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste uklonili neželjeni, podrazumevani čuvar mesta iz rasporeda, u oknu sličice slajda izaberite raspored na slajdu koji sadrži čuvar mesta, kliknite na ivicu čuvara mesta u prozoru prezentacije, a zatim pritisnite taster DELETE.
  • Da biste dodali čuvar mesta za tekst, u oknu sličice slajda izaberite raspored na slajdu koji želite da sadrži čuvar mesta, a zatim uradite sledeće:
   1. Na kartici Master slajda, u grupi Raspored mastera kliknite na dugme Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite stavku Tekst.
   2. Kliknite na lokaciju na masteru slajda i prevucite mišem da biste nacrtali čuvar mesta.

 Savet   Da biste promenili veličinu čuvara mesta, prevucite ugao jedne od njegovih ivica.

 1. Otkucajte opisni tekst koji traži od korisnika vašeg predloška da unesu određene informacije. Da biste dodali prilagođeni tekst za odziv, pogledajte članak Dodavanje čuvara mesta za tekst sa prilagođenim tekstom za odziv.
 • Da biste dodali druge tipove čuvara mesta koji imaju sadržaj kao što su slike, clip art kolekciju, snimci ekrana, SmartArt grafike, grafikoni, filmovi, zvukovi i tabele, na kartici Master slajda, u grupi Raspored mastera kliknite na dugme Umetni čuvar mesta, a zatim izaberite tip čuvara mesta koji želite da dodate.
 • Da biste dodali znak pomoću boje i pozadine, uradite nešto od sledećeg:
 • Da biste podesili položaj stranice za sve slajdove u prezentaciji na kartici Master slajda, u grupi Podešavanje stranice kliknite na dugme Položaj slajda, a zatim izaberite stavku Uspravno ili Položeno.
 1. Da biste sačuvali predložak, kliknite na dugme Office Dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. Otkucajte ime datoteke u polju Ime datoteke odnosno nemojte ništa uraditi da biste prihvatili predloženo ime datoteke.
 3. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku PowerPoint predložak (.potx), a zatim izaberite stavku Sačuvaj.

 Savet   Sačuvajte predloške u fascikli „Predlošci“ na lokaciji C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ da biste mogli lakše da ih pronađete.

 1. Ako vam je potrebna pomoć pri primeni novog predloška na prezentaciju, pogledajte članak Primena predloška na prezentaciju.

Vrh stranice Vrh stranice

Veze ka više informacija o PowerPoint predlošcima

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010