Kreiranje osnovne PowerPoint prezentacije

Ovaj članak je odličan za učenje (ili pamćenje) načina korišćenja programa PowerPoint.

Do kraja članka imaćete novu PowerPoint prezentaciju i jaku osnovu znanja i pouzdanosti u vezi sa korišćenjem programa PowerPoint 2010. Ovaj članak predlaže okvir zadataka, uključujući opise svakog zadatka sa hipervezama ka svim procedurama koje možete koristiti za izgradnju prezentacije.

 Napomena   U zavisnosti od složenosti prezentacije, možda će biti potrebno da obavite sve procedure opisane u članku. Iako procedure možete da obavite bilo kojim redom, preporučuje se dolenavedeni redosled.

Veze ka člancima pomoći

Ovaj članak sadrži:

Upoznavanje sa PowerPoint radnim prostorom Brzi vodič kroz rad u PowerPoint prozoru
Imenovanje i čuvanje prezentacije Procedure za imenovanje i čuvanje prezentacije
Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova Procedure za dodavanje, promenu rasporeda ili brisanje slajdova u prezentaciji
Dodavanje teksta u slajd

Procedure za:

 • Dodavanje teksta u okvir za tekst
 • Dodavanje teksta koji je deo oblika
 • Dodavanje teksta koji je nezavistan od oblika
Primena predloška u prezentaciji

Procedure za:

 • Primenu predloška koji je ugrađen u program PowerPoint
 • Primenu predloška koji ste kreirali i sačuvali na računaru
 • Preuzimanje besplatnog PowerPoint predloška sa lokacije Office.com ili sa nezavisne Veb lokacije i njegova primena u prezentaciji

 Savet   Primena gotovog predloška može da uštedi vreme.

Primena teme za dodavanje boje i stila u prezentaciju

Procedure za dodavanje boje i oblikovanje i primenu efekata u tekst i druge elemente u prezentaciji

 Savet   Ako ste primenili unapred napravljeni predložak, verovatno nećete želeti da menjate boje, fontove i stilove teme.

Umetanje slike ili clip art kolekcije Procedure za dodavanje slike ili slika iz clip art biblioteke
Dodavanje, promena ili brisanje oblika Procedure za dodavanje, menjanje i brisanje mnogih različitih oblika
Umetanje sadržaja ili umetanje snimka Procedure za umetanje snimka ekrana i drugog sadržaja
Kreiranje SmartArt grafike Procedure za kreiranje ilustracija dizajnerskog kvaliteta pomoću samo nekoliko klikova mišem
Dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica ili datuma i vremena Procedure za dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica ili datuma i vremena u slajdove, stranice sa napomenama i propratne sadržaje
Kreiranje hiperveze

Procedure za:

 • Kreiranje hiperveze ka slajdu u istoj prezentaciji
 • Kreiranje hiperveze ka slajdu u različitoj prezentaciji
 • Kreiranje hiperveze ka stranici ili datoteci na Vebu
 • Kreiranje hiperveze ka e-adresi
 • Kreiranje hiperveze ka novoj datoteci
Isporuka i distribucija prezentacije Obezbeđuje vezu ka procedurama mnogim različitim metodima za koje možete da isporučite ili distribuirate prezentaciju
Privatni prikaz beležaka govornika tokom isporuke prezentacije na više monitora Način prikaza prezentacije i beležaka govornika na jednom računaru (na primer, laptop računaru), dok publika prikazuje prezentaciju bez beležaka na različitom monitoru (na primer, projektovano na većem ekranu) i način podešavanja prikaza za izlagača
Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja

Procedure za:

 • Podešavanje veličine slajda, položaja stranice i broja početnog slajda
 • Podešavanje opcija za štampanje i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja
 • Čuvanje postavki štampanja
Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

Procedure za:

 • Kreiranje stranica sa napomenama
 • Kreiranje više prostora za napomene
 • Dodavanje likovnog rešenja ili oblikovanja na sve stranice sa napomenama
 • Prikaz stranica sa napomenama na Veb stranici
 • Štampanje stranica sa napomenama sa sličicama slajdova
 • Štampanje stranica sa napomenama bez sličica slajdova
Štampanje slajdova Pregled štampanja u programu PowerPoint i procedure za podešavanje veličine i položaja slajda za štampanje i za štampanje slajdova
Šta je novo u programu PowerPoint 2010 Informacije o novim funkcijama u programu PowerPoint 2010
 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010