Imenovanje i čuvanje prezentacije

Kao i u svakom drugom softverskom programu, preporučuje se da odmah imenujete i sačuvate prezentaciju i da zatim često čuvate promene dok radite:

  1. Izaberite karticu Datoteka.
  1. Izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:
    • Za prezentaciju koja može da se otvori samo u programima PowerPoint 2010 ili PowerPoint 2007, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku PowerPoint prezentacija (*.pptx).
    • Za prezentaciju koja može da se otvori u programu PowerPoint 2010 ili u starijim verzijama programa PowerPoint, izaberite stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija (*.ppt).
  2. U dijalogu Sačuvaj kao, u levom oknu izaberite fasciklu ili neku drugu lokaciju na kojoj želite da sačuvate prezentaciju.
  3. U polju Ime datoteke otkucajte ime za prezentaciju ili nemojte otkucati ništa da biste prihvatili podrazumevano ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Od tog trenutka, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+S ili da kliknete na dugme Sačuvaj Slika dugmeta pri vrhu ekrana da biste brzo sačuvali prezentaciju u svakom trenutku.

Veze ka više informacija

Otvaranje ili čuvanje prezentacije u drugom formatu datoteke

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010