Dodavanje, promena rasporeda i brisanje slajdova

Slajd koji se automatski prikazuje kada otvorite PowerPoint ima dva čuvara mesta (čuvari mesta: okviri sa tačkastim ili isprekidanim ivicama koji su deo većine rasporeda slajdova. Ovi okviri čuvaju naslov, telo teksta ili objekte kao što su grafikoni, tabele i slike.), jedan oblikovan za naslov i drugi oblikovan za podnaslov. Raspoređivanje čuvara mesta na slajdu zove se raspored. Microsoft PowerPoint 2010 takođe obezbeđuje druge vrste čuvara mesta, kao što su oni za slike i SmartArt grafiku.

Prilikom dodavanja slajda u prezentaciju, uradite sledeće da biste u isto vreme odabrali raspored za novi slajd:

 1. U normalnom prikazu na oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi i kliknite ispod slajda koji se automatski prikazuje prilikom otvaranja programa PowerPoint.
 2. Na kartici Početak u grupi Slajdovi kliknite na strelicu pored stavke Novi slajd. Ili ako želite da novi slajd ima isti raspored kao prethodni slajd, možete jednostavno da izaberete stavku Novi slajd umesto klika na strelicu pored nje.

Traka sistema Office 2010

Prikazuje se galerija koja prikazuje sličice različitih dostupnih rasporeda slajdova.

Oblačić 1 Ime identifikuje sadržaj za koji je svaki raspored dizajniran.
Oblačić 2 Čuvari mesta koji prikazuju obojene ikone mogu da sadrže tekst, ali takođe možete da kliknete na ikone da biste automatski umetnuli objekte, uključujući SmartArt grafiku i clip art (clip art: Gotov grafički element; najčešće je u obliku rasterske slike ili kombinacije crteža.).
 1. Kliknite na raspored koji želite za novi slajd.

Novi slajd se sada prikazuje na levoj strani kartice Slajdovi gde je označen kao trenutni slajd i na velikom slajdu sa desne strane u oknu Slajd. Ponovite ovu proceduru za svaki novi slajd koji želite da dodate.

Određivanje broja potrebnih slajdova

Da biste izračunali broj slajdova koji su vam potrebni, napravite prikaz strukture materijala koji nameravate da pokrijete i podelite ga u pojedinačne slajdove. Verovatno želite makar:

 • Glavni naslovni slajd
 • Uvodni slajd koji navodi glavne tačke ili oblasti u prezentaciji
 • Jedan slajd za svaku tačku ili oblast koji su navedeni na uvodnom slajdu
 • Slajd sa rezimeom koji ponavlja listu glavnih tačaka ili oblasti u prezentaciji

Pomoću osnovne strukture, ako imate tri glavne tačke ili oblasti za prezentaciju, možete da isplanirate da imate minimum šest slajdova: naslovni slajd, uvodni slajd, jedan slajd za svaku od tri glavne tačke ili oblasti i slajd sa rezimeom.

Jednostavna prezentacija od šest slajdova

Ako u glavnim tačkama ili oblastima postoji velika količina materijala za prezentaciju, možete da kreirate podgrupisanje slajdova za taj materijal pomoću iste osnovne strukture prikaza strukture.

 Savet   Razmotrite koliko dugo svaki slajd treba da bude vidljiv na ekranu tokom prezentacije. Dobra standardna procena je od dva do pet minuta po slajdu.

Primena novog rasporeda na slajdu

Da biste promenili raspored postojećeg slajda, uradite sledeće:

 1. U normalnom prikazu na oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi i kliknite na slajd na koji želite da primenite novi raspored.
 2. Na kartici Početak u grupi Slajdovi izaberite stavku Raspored i kliknite na novi željeni raspored.

 Napomena   Ako ste promenili raspored koji nema dovoljno odgovarajućih čuvara mesta za sadržaj koji već postoji na slajdu, automatski se kreiraju dodatni čuvari mesta koji će sadržati taj sadržaj.

Kopiranje slajda

Ako želite da kreirate više slajdova koji su slični po sadržaju i rasporedu, možete sebi da olakšate posao tako što ćete kreirati jedan slajd koji ima sva oblikovanja i sadržaj koje će oba slajda da dele i zatim napraviti kopiju slajda pre dodavanja završnih, pojedinačnih izmena na svaki od njih.

 1. U normalnom prikazu na oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na slajd koji želite da kopirate i izaberite stavku Kopiraj.
 2. Na kartici Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na mesto gde želite da dodate novu kopiju slajda i kliknite na dugme Nalepi.

Ovu proceduru možete da koristite i za umetanje kopije slajda iz jedne u drugu prezentaciju.

Promena rasporeda slajdova

 • U normalnom prikazu na oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi kliknite na slajd koji želite da premestite i prevucite ga na željenu lokaciju.

Da biste izabrali više slajdova, kliknite na slajd koji želite da premestite i pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na ostale slajdove koje želite da premestite

Brisanje slajda

 • U normalnom prikazu na oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na slajd koji želite da kopirate i izaberite stavku Izbriši slajd.
 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010