Povezivanje sa omiljenim društvenim mrežama korišćenjem programa Outlook

Da biste počeli, kliknite na dolenavedene ikone da biste preuzeli i instalirali dobavljače društvenih mreža za Outlook.*

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Windows Live Messenger
  • Viadeo
  • Viadeo

Pogledajte profile i ispravke i dodajte nove veze bez napuštanja prijemnog poštanskog sandučeta.
Saznajte više o programskom dodatku Outlook Social Connector.

Pogledajte aktivnost društvene mreže kontakta
Još Outlook Social Connector resursa:

* Ovi programi mogu slati e-adrese iz e-pošte koju šaljete društvenim mrežama nezavisnih proizvođača i primate od njih. Društvene mreže mogu koristiti e-adrese za obezbeđivanje feedova o aktivnostima. Više informacija o programskom dodatku Outlook Social Connector i privatnosti