Zakazivanje obaveze

Zakazane obaveze predstavljaju aktivnosti koje se planiraju u kalendaru, a ne uključuju pozivanje drugih osoba ili rezervisanje resursa.

Ako svaku zakazanu obavezu označite opcijom „Zauzet”, „Slobodan”, „Uslovno” ili „Odsutan iz kancelarije”, drugi korisnici programa Outlook će znati kada ste dostupni.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Kreiranje zakazane obaveze

 1. U Kalendar izaberite karticu Početak.
 2. U grupi Novo kliknite na dugme Nova zakazana obaveza. Druga mogućnost je da na koordinatnoj mreži kalendara kliknete desnim tasterom miša na polje sa vremenom i izaberete stavku Nova zakazana obaveza.

Komanda „Nova zakazana obaveza“ na traci

Tasterska prečica    Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A da biste kreirali zakazanu obavezu.

 1. U polje Tema upišite opis.
 2. U polje Lokacija upišite lokaciju.
 3. Unesite vreme početka i završetka.

 Savet   Umesto datuma, u poljima „Vreme početka“ i „Vreme završetka“ možete da otkucate određene reči i fraze. Na primer, možete da otkucate „Danas”, „Sutra”, „Nova godina”, „Za dve sedmice računajući od sutra”, „Tri dana pre Nove godine”, kao i većinu imena praznika.

 1. Da biste drugim osobama pokazali da li ste dostupni tokom tog vremena, na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na polje Prikaži kao i izaberite stavku Slobodan, Rad na drugom mestu, Uslovno, Zauzet ili Odsutan iz kancelarije.
 2. Da biste zakazanu obavezu učinili periodičnom, na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje Slika dugmeta. Izaberite učestalost (Dnevno, Sedmično, Mesečno ili Godišnje) kojom će se zakazana obaveza ponavljati, a zatim izaberite opcije za učestalost. Kliknite na dugme U redu.

 Napomena    Ako se zakazanoj obavezi zada ponavljanje, kartica Zakazana obaveza menja se u karticu Grupa zakazanih obaveza.

 1. Podsetnik se podrazumevano pojavljuje 15 minuta pre vremena početka zakazane obaveze. Da biste promenili vreme kada će se podsetnik pojavljivati, na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na strelicu pored polja Podsetnik i izaberite novo vreme podsetnika. Da biste isključili podsetnik, izaberite stavku Nijedan.
 2. Na kartici Zakazana obaveza, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 Savet    Dvaput kliknite na praznu oblast na koordinatnoj mreži kalendara da biste kreirali novu zakazanu obavezu.

Vrh stranice Vrh stranice

Menjanje zakazane obaveze

 1. Otvorite zakazanu obavezu koju želite da promenite.
 2. Postupite na neki od sledećih načina:
  • Menjanje opcija za zakazanu obavezu koja nije deo serije    
   • Promenite željene opcije, kao što su tema, lokacija i vreme.
  • Menjanje opcija za sve zakazane obaveze u seriji    
 1. Izaberite opciju Otvori seriju i potom promenite željene opcije.
 2. Da biste promenili opcije ponavljanja, na kartici Periodična zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje, promenite opcije i kliknite na dugme U redu.
 • Menjanje opcija za jednu zakazanu obavezu koja je deo serije    
 1. Izaberite opciju Samo ovaj.
 2. Na kartici Periodična zakazana obaveza promenite željene opcije.
 1. Na kartici Zakazana obaveza ili Periodična zakazana obaveza, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 Savet    U modulu Kalendar zakazanu obavezu možete da prevučete na drugi datum. Takođe možete urediti temu tako što ćete izabrati tekst opisa, pritisnuti taster F2 i otkucati promene.

Vrh stranice Vrh stranice

Podešavanje postojeće zakazane obaveze kao periodične

 1. Otvorite zakazanu obavezu koju želite da postavite tako da se ponavlja.
 2. Na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje.Slika dugmeta
 3. Izaberite željenu učestalost ponavljanja zakazane obaveze – Dnevno, Sedmično, Mesečno, Godišnje – a zatim izaberite opcije za učestalost.
 4. Na kartici Periodična zakazana obaveza, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013