Uvoz ili izvoz skupa pravila

Kada uvezete pravila (pravilo: jedna ili više automatskih radnji izvršenih nad e-porukama i zahtevima za sastanak koji zadovoljavaju određene uslove, uz sve izuzetke od tih uslova. Pravila se takođe nazivaju i filterima.), ona se dodaju na kraj postojeće liste pravila. Možete da uvozite samo jedan po jedan skup pravila. Kada izvozite pravila, ona se čuvaju u datoteci sa oznakom tipa datoteke .rwz.

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 2. Izaberite stavku Upravljaj pravilima i upozorenjima.
 3. Kliknite na dugme Opcije.
 4. Uradite nešto od sledećeg:
 • Uvoz pravila   
 1. Kliknite na dugme Uvezi pravila.
 2. Izaberite datoteku pravila koju želite da uvezete.

Ako želite da uvezete datoteku koja sadrži pravila koja se ne nalaze čarobnjaku za pravila i obaveštenja, na primer pravila kompatibilna sa prethodnim verzijama programa Microsoft Outlook, kliknite na tip datoteke na listi Datoteke tipa.

 1. Kliknite na dugme Otvori.
 • Izvoz pravila   
 1. Kliknite na dugme Izvezi pravila.
 2. Izaberite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku pravila, a zatim u polje Ime datoteke otkucajte ime za skup pravila koja želite da izvezete.
 3. Ako želite da izvezete datoteku koja sadrži samo pravila koja su kompatibilna sa prethodnim verzijama programa Microsoft Outlook, na listi Sačuvaj kao tip izaberite neku od sledećih opcija:
 • Pravila čarobnjaka za pravila kompatibilna sa programom Outlook 2002
 • Pravila čarobnjaka za pravila kompatibilna sa programom Outlook 2000
 • Pravila čarobnjaka za pravila kompatibilna sa programom Outlook 98
 1. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 Savet    Rezervnu kopiju pravila možete kreirati pomoću ove procedure za izvoz pravila.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013