Upotreba čišćenja razgovora za uklanjanje suvišnih poruka

Broj poruka u fasciklama pošte možete da umanjite pomoću nove funkcije za čišćenje razgovora u programu Microsoft Outlook 2010. Suvišne poruke u okviru razgovora premeštaju se u fasciklu Izbrisane stavke.

Šta je to razgovor?

Razgovor će vam možda biti poznat i kao termin za nit e-pošte. Razgovor je kompletan lanac e-poruka od prve poruke pa kroz sve odgovore. Poruke u razgovoru imaju istu temu.

Na primer, kad nekome pošaljete poruku i ta osoba zatim odgovori, dobija se razgovor. U mnogim razgovorima mogu da postoje uzajamni odgovori ili čak da više osoba odgovara na različite delove razgovora.

Šta radi čišćenje razgovora?

Čišćenje razgovora procenjuje sadržaj svake poruke u razgovoru. Ako je poruka u potpunosti sadržana u okviru nekog od odgovora, prethodna poruka se briše. Razmotrite sledeći primer.

Janko šalje poruku Mirjani i Andreji. Mirjana odgovara Janku i Andreji i u telu Outlook poruke uključuje celu Jankovu prvobitnu poruku. Sada Andreja vidi Mirjaninu poruku i odgovara Janku i Mirjani. Andrejin odgovor obuhvata sve prethodne poruke u razgovoru. Čišćenje razgovora može da izbriše sve poruke osim poslednje Andrejine jer ta poruka sadrži kopiju svih prethodnih poruka.

Čišćenje razgovora je najkorisnije u razgovorima sa puno uzajamnih odgovora, posebno kad ima mnogo primalaca.

Uklanjanje suvišnih poruka

 1. Na kartici Početak, u grupi Brisanje kliknite na dugme Očisti.

Komanda „Očisti“ na traci

 1. Izaberite jednu od sledećih stavki:
 • Čišćenje razgovora    Trenutni razgovor se pregleda i suvišne poruke se brišu.
 • Čišćenje fascikle    Svi razgovori u izabranoj fascikli se pregledaju i suvišne poruke se brišu.
 • Čišćenje fascikle i potfascikli    Svi razgovori u izabranoj fascikli i svim fasciklama koje ona sadrži se pregledaju i suvišne poruke se brišu.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena opcija čišćenja razgovora

Možete da navedete koje poruke se izuzimaju iz čišćenja i gde se poruke premeštaju kada se izbrišu.

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 2. Kliknite na dugme Opcije.
 3. Izaberite stavku Pošta.
 4. U okviru Čišćenje razgovora uradite nešto od sledećeg:
 • Da biste promenili mesto gde se stavke premeštaju, u okviru Očišćene stavke će biti premeštene u ovu fasciklu kliknite na dugme Potraži i izaberite neku Outlook fasciklu. Poruke se podrazumevano premeštaju u fasciklu Izbrisane stavke. Ako u Outlook profilu imate više naloga e-pošte, svaki nalog ima svoju fasciklu Izbrisane stavke. Poruke se premeštaju u fasciklu Izbrisane stavke koja odgovara nalogu e-pošte.
 • Da bi se ponovila struktura fascikli stavki koje komanda Očisti briše (kad se koristi opcija Čišćenje fascikli i potfascikli), potvrdite izbor u polju za potvrdu Pri čišćenju potfascikli ponovo kreiraj hijerarhiju fascikli u odredišnoj fascikli.
 • Da biste uvek sačuvali sve poruke koje niste pročitali, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Ne premeštaj nepročitane poruke. Ne preporučujemo da izaberete tu opciju. Preostale poruke u razgovoru sadržaće sve poruke koje su izbrisane, uključujući i one koje možda niste pročitali.
 • Da biste uvek sačuvali sve poruke koje su kategorizovane, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Ne premeštaj kategorizovane poruke. Preporučujemo da izaberete tu opciju. Kategorije se primenjuju na posebne poruke, a brisanje kategorizovane poruke dovodi do gubitka te poruke.
 • Da biste uvek sačuvali sve poruke koje su označene zastavicom, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Ne premeštaj poruke označene zastavicom. Preporučujemo da izaberete tu opciju. Zastavice se primenjuju na posebne poruke, a brisanje poruke označene zastavicom dovodi do gubitka te poruke.
 • Da biste uvek sačuvali sve poruke koje su digitalno potpisane, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Ne premeštaj digitalno potpisane poruke. Preporučujemo da izaberete tu opciju.
 • Da biste uvek sačuvali originalnu poruku ako neko izmeni poruku koja je uključena u odgovore, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Kad se u odgovoru izmeni poruka, ne premeštaj original. Preporučujemo da izaberete tu opciju. To osigurava da imate kompletan zapis celokupnog sadržaja u razgovoru u slučaju da neko izmeni poruku sadržanu u odgovoru.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2010