Štampanje stavki u programu Outlook

Procedura za štampanje u programu Microsoft Outlook 2013 je ista u modulima „Pošta“, „Kalendar“ kao i u svim drugim fasciklama — sve postavke i funkcije štampanja nalaze se u Prikaz „Microsoft Office Backstage“. Izaberite karticu Datoteka da biste otvorili Prikaz „Backstage“.

Kad kliknete na Štampanje u prikazu „Backstage“, automatski se prikazuje okno pregleda kako bi vam pomoglo da odaberete postavke i opcije koje želite.

 1. Izaberite stavku ili fasciklu u programu Program Outlook koju želite da odštampate.
 2. Izaberite karticu Datoteka.
 3. Kliknite na Štampaj.
 4. Uradite nešto od sledećeg:
  • Kliknite na Štampaj.
  • Izaberite željene stilove i opcije.
   • U okviru Postavke izaberite željeni stil. Pregled će biti prikazan u oknu za pregled, osim ako ne štampate više stavki. U tom slučaju, program će tražiti da u oknu za pregled kliknete na dugme Pregled. Kad budete spremni da štampate kliknite na dugme Štampaj
   • Da biste promenili font, zaglavlje ili druge postavke stila, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Stil štampanja, kliknite na Definiši stilove. Kliknite na Odštampaj.
   • Ukoliko želite da štampate određene stranice ili skupove stranica, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Opseg štampanja kliknite na željene opcije. Kliknite na dugme Odštampaj.

 Napomena    Za pomoć oko rešavanja problema sa štampačem pogledajte uputstva za štampač ili posetite veb stranice proizvođača..

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013