Stalno držanje predstojećih zadataka u prikazu

Kada postavite pokazivač miša na prikaz Zadaci na traci za navigaciju (Traka za navigaciju: komande na dnu prozora programa Outlook koje vam omogućavaju da se brzo krećete kroz prikaze „Pošta“, „Kalendar“, „Ljudi“ i „Zadaci“.), pogled na zadatke prikazuje vaše predstojeće zadatke i stavke zaduženja označene zastavicom. Da biste ih zadržali u prikazu, zakačite pogled na zadatke na prozor programa Program Outlook.

  • Kliknite na dugme Dugme „Zakači pogled“.

„Pogled na zadatke“ na traci za navigaciju

Da biste zatvorili pogled, na vrhu zakačenog pogleda na zadatke kliknite na dugme Dugme „Ukloni pogled“.

Zakačeni „Pogled na zadatke“

Kada se pogled zakači ili otkači, to utiče samo na trenutni prikaz. Na primer, ako se nalazite u prikazu „Pošta“ i zakačite pogled na zadatke, kada se prebacite na prikaz „Kalendar“, pogled na zadatke se ne prikazuje. Pogled na zadatke možete zakačiti ili otkačiti u svakom prikazu ako kliknete na dugme Dugme „Zakači pogled“ ili Dugme „Ukloni pogled“.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013