Stalno držanje kalendara, te zakazanih obaveza i sastanaka u prikazu

Ne morate da se prebacujete na prikaz kalendara da biste videli predstojeće zakazane obaveze i sastanke. Zakačite pogled na kalendar u bilo kom prikazu u programu Program Outlook.

  1. Pogled na kalendar pojavljuje se na traci za navigaciju (Traka za navigaciju: komande na dnu prozora programa Outlook koje vam omogućavaju da se brzo krećete kroz prikaze „Pošta“, „Kalendar“, „Ljudi“ i „Zadaci“.) kada postavite i zadržite pokazivač miša iznad stavke Kalendar.
  2. Da biste pogled na kalendar uvek držali u prikazu, kliknite na dugme Zakači pogled da biste ga usidrili na desnu ivicu prozora programa Program Outlook.

Pogled na kalendar

Da biste uklonili pogled na kalendar iz prozora programa Program Outlook, kliknite na dugme Dugme „Ukloni pogled“.

Komanda „Ukloni pogled“ na zakačenom pogledu na kalendar

Ako usidrite ili zatvorite usidreni pogled na kalendar u jednom prikazu, kao što je „Pošta“, „Kalendar“, „Osobe“ ili „Zadaci“, to ga ne dodaje u druge prikaze, niti ga uklanja iz njih.

Kalendar je nešto više od prikaza trenutnog meseca u kalendaru. On vam takođe omogućava da se prebacite na drugi datum i vidite sve zakazane obaveze i sastanke za taj dan.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013