Šta je to Microsoft Exchange Server nalog?

Microsoft Outlook 2013 podržava više tipova naloga, kao što su Microsoft Exchange Server, POP3 (POP3: uobičajeni protokol za preuzimanje e-poruka sa Internet servera e-pošte.), IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): za razliku od Internet protokola za e-poštu kao što je POP3, koji obezbeđuju samo jednu fasciklu „Prijemno poštansko sanduče“ na serveru, IMAP dozvoljava kreiranje većeg broja fascikli na serveru za čuvanje i organizovanje poruka kojima se može pristupiti sa većeg broja računara.) i Hotmail.

Neke funkcije u programu Outlook 2013 zahtevaju Microsoft Exchange Server nalog. Exchange je komunikacioni server za saradnju koji koristi veliki broj organizacija. Microsoft Office 365 obuhvata Exchange Online, a neki dobavljači usluge internet hostinga nude i Exchange naloge.

Ako Exchange nalog nije konfigurisan u programu Program Outlook, neke komande i opcije pomenute u pomoći za Program Outlook možda se neće pojaviti.

Pregled naloga i tipova naloga konfigurisanih u programu Program Outlook

  1. Izaberite karticu Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

Stavka „Postavke naloga“ u prikazu „Backstage“

  1. Na kartici E-pošta, u koloni Tip navedeni su tipovi naloga za svaku stavku.

Microsoft Exchange nalog kako je naveden u okviru dijaloga „Postavke naloga“

Exchange Exchange nalog naveden je kao Microsoft Exchange.

Funkcije određenih verzija sistema Exchange

Neke funkcije programa Program Outlook zahtevaju određene verzije sistema Exchange. Ako koristite Exchange nalog, pogledajte članak Određivanje verzije sistema Microsoft Exchange Server sa kojom se moj nalog povezuje.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013