Šta je moja e-adresa?

Primenjuje se na
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Vaša e-adresa u programu Outlook predstavlja kombinaciju vašeg imena i poštanske adrese — ona vas identifikuje na Internetu. U svrhu ovog članka, govorićemo o Internet e-adresama kao što je ivan@contoso.com.

E-adresa je izdata od strane Dobavljača Internet usluga (ISP) (ISP: posrednik koji obezbeđuje pristup Internetu: elektronsku poštu, sobe za ćaskanje, korišćenje svetske komunikacione mreže. Neki dobavljači Internet usluga su multinacionalne kompanije, koje omogućavaju pristup mnogim lokacijama, dok su drugi ograničeni na određene regione. ISP – Internet Service Provider (dobavljač Internet usluga). Ona sadrži dva važna dela informacija koje omogućavaju da vas e-poruka poslata putem Interneta pronađe. Prvi deo čini korisničko ime, odnosno deo koji se nalazi ispred znaka @, na primer korisničko ime „ivan“ u e-adresi ivan@contoso.com. Iza znaka @ se nalazi domen ili ime glavnog računarskog sistema. Ime domena nalikuje vašoj adresi ili imenu grada. Pomoću imena domena se identifikuje gde e-poruka treba da se usmeri. Nakon što e-poruka stigne u vaš domen, korisničko ime postaje slično vašoj kućnoj adresi. Korisničko ime omogućava vašem dobavljaču Internet usluga da usmeri poruku u vaše poštansko sanduče.

Locirajte vašu e-adresu u programu Outlook

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi e-pošte.
  2. Izaberite stavku Prikaži ili promeni postojeće naloge e-pošte, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  3. Izaberite vaš ISP nalog, a zatim kliknite na dugme Promeni.

U opciji Korisničke informacije, okvir E-adresa sadrži adresu vaše e-pošte. To je adresa koja omogućava drugim ljudima da vam pošalju e-poruku.

Dijalog „Nalozi e-pošte“

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2003