Šta je Microsoft Exchange nalog?

Pojedine funkcije programa Outlook zahtevaju korišćenje Microsoft Exchange naloga. Exchange je poslovni server za saradnju i komunikaciju koji se zasniva na e-pošti. Licence za Exchange server možete da kupite od korporacije Microsoft ili od ovlašćenih prodavaca.

Ako se u organizaciji u kojoj radite koristi Exchange server, a ne znate da li imate nalog ili kako da ga koristite, za pomoć se obratite odeljenju za pomoć ili administratoru mreže u organizaciji.

Kućni korisnici obično ne koriste Exchange nalog, već POP3 nalog e-pošte koji im je obezbedio dobavljač Internet usluga (ISP) (ISP: posrednik koji obezbeđuje pristup Internetu: elektronsku poštu, sobe za ćaskanje, korišćenje svetske komunikacione mreže. Neki dobavljači Internet usluga su multinacionalne kompanije, koje omogućavaju pristup mnogim lokacijama, dok su drugi ograničeni na određene regione. ISP – Internet Service Provider (dobavljač Internet usluga) ili neku uslugu za e-poštu zasnovanu na Webu, kao što je Windows Live Mail. Ukoliko koristite POP3 (POP3: uobičajeni protokol za preuzimanje e-poruka sa Internet servera e-pošte.) nalog e-pošte, dobavljač Internet usluga može da vam pruži informacije koje se tiču vašeg naloga. Osobe koje nemaju Exchange naloge nisu u mogućnosti da koriste funkcije programa Outlook za koje je on neophodan.

Pomoć za funkcije koje zahtevaju Exchange nalog sadrži jednu od sledećih tvrdnji:

  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange nalog u keširanom Exchange režimu. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Exchange server.
  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 nalog. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.
  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 nalog u keširanom Exchange režimu. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.
  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 nalog. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.
  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2003 ili Exchange Server 2007 nalog u keširanom Exchange režimu. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.
  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2007 nalog. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.
  • Ova funkcija zahteva da koristite Microsoft Exchange Server 2007 nalog u keširanom Exchange režimu. Većina kućnih i ličnih naloga ne koriste Microsoft Exchange.

Da biste utvrdili verziju Exchange servera sa kojom se povezuje nalog, pogledajte članak Određivanje verzije sistema Microsoft Exchange sa kojom se nalog povezuje.

Ukoliko ne koristite Exchange nalog, možda nećete videti menije, komande ili opcije navedene u pomoći za ove funkcije.

Koji tipovi naloga e-pošte se nalaze u vašem profilu programa Outlook?

Tipovi naloga e-pošte u vašem profilu programa Outlook navedeni su u dijalogu Postavke naloga.

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.
  2. Na kartici E-pošta, u koloni Tip navedeni su tipovi naloga za svaku stavku.

Kartica „E-pošta“ u dijalogu „Postavke naloga“

 Napomena   Neke funkcije mogu zahtevati određene verzije Exchange servera. Da biste utvrdili verziju Exchange servera sa kojom se povezuje nalog, pogledajte članak Određivanje verzije sistema Microsoft Exchange sa kojom se nalog povezuje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2007