Pronalaženje svih poruka sa prilozima

Kad tražite prilog, trenutna pretraga može da vam prikaže samo poruke koje sadrže priloge.

  1. U oknu fascikli (Okno fascikle: Kolona na levoj strani prozora programa Outlook koja sadrži fascikle za svaki prikaz, kao što je „Pošta“ ili „Kalendar“. Kliknite na fasciklu da biste videli njen sadržaj. Nekada se, u starijim izdanjima, zvalo „Okno za navigaciju“.) kliknite na fasciklu.

Kad kliknete na prijemno poštansko sanduče, u pretragu će biti uključene sve fascikle tog naloga e-pošte. Za druge fascikle je podrazumevano da se pretražuje samo izabrana fascikla. Ne brinite. To možete da promenite u sledećem koraku.

  1. Na vrhu liste poruka kliknite u polje „Trenutna pretraga“ ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E.

Polje „Trenutna pretraga“

Bez obzira na to koju ste fasciklu izabrali, možete da izaberete koje će se fascikle pretraživati. U polju „Trenutna pretraga“ kliknite na strelicu nadole da biste videli opcije opsega

  1. Izaberite stavke Pretraga > Ima priloge.

Ako poruka koju ste očekivali nije pronađena, pokušajte da proširite pretragu na Svi poštanski sandučići ili Sve stavke programa Outlook.

Brisanje rezultata pretrage

U polju „Trenutna pretraga“ kliknite na dugme Dugme „Zatvori pretragu“ ili izaberite stavke Pretraga > Zatvori pretragu.

Takođe, kada izaberete drugu fasciklu u Okno fascikle, lista poruka se vraća na podrazumevani prikaz.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013