Pronalaženje poruke ili stavke pomoću trenutne pretrage

Trenutna pretraga vam pomaže da brzo pronađete stavke u programu Microsoft Outlook. Okno „Trenutna pretraga“ uvek je dostupno u svim Outlook fasciklama kao što su fascikle „Pošta“, „Kalendar“, „Zadaci“ i „Kontakti“.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Pronalaženje Outlook stavke

  1. U oknu za navigaciju (okno za navigaciju: kolona koja obezbeđuje pristup fasciklama i koristi se za organizovanje informacija. Kliknite na fasciklu da biste prikazali stavke koje sadrži. Takođe obuhvata odeljak „Omiljene fascikle“ i dugmad za prebacivanje između prikaza „Pošta“, „Kalendar“, „Zadaci“ i drugih prikaza.) kliknite na fasciklu koju želite da pretražite.
  2. U polju Trenutna pretraga otkucajte tekst za pretragu.

Polje „Trenutna pretraga“

  • Stavke koje sadrže tekst koji ste otkucali pojavljuju se sa markiranim tekstom za pretragu.
  • Otkucajte više znakova da biste suzili obim pretrage.
  1. Da biste proširili pretragu tako da uključi sve fascikle, na kraju rezultata pretrage kliknite na vezu Pokušajte ponovo da izvršite pretragu.

 Napomene 

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+E da biste vratili mesto umetanja u polje Trenutna pretraga.
  • Kada završite sa pretragom, možete je obrisati tako što ćete kliknuti na dugmeZatvori pretragu koje se nalazi pored polja „Trenutna pretraga“.Dugme „Zatvori pretragu“
  • Prilozi se pretražuju, ali se rezultati pretrage iz priloga ne markiraju.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje više kriterijuma za pretragu

Obim pretrage možete suziti tako što ćete dodati kriterijume. Kada kliknete na polje Trenutna pretraga ili otkucate nešto u njemu, kreira se kartica Alatke za pretragu. U grupi Sužavanje obima nalazi se niz opcija za kriterijume koji vam pomažu da precizirate pretragu.

Kartica „Alatke za pretragu“ na traci

 Napomena    Polja za pretragu koja dodajete specifična su za lokaciju na kojoj se nalazite u programu Outlook, na primer fascikle „Pošta“, „Kalendar“, „Kontakti“, „Zadaci“, „Beleške“, „Spisak fascikli“ ili „Dnevnik“. Polja za pretragu takođe su specifična za Outlook profil e-pošte (Outlook profil e-pošte: profil koji Outlook koristi za pamćenje svih naloga e-pošte i postavki koje saopštavaju programu Outlook gde je vaša e-pošta uskladištena.) koji trenutno koristite. Polja za pretragu ostaju i pošto zatvorite i ponovo pokrenete Outlook. Upit za pretragu ne ostaje.

Vrh stranice Vrh stranice

Ponovna upotreba nedavne pretrage

Deset poslednjih pretraga se čuva i moguće ih je ponovo koristiti.

  • Kliknite na polje Trenutna pretraga i na kartici Alatke za pretragu, u grupi Opcije kliknite na dugme Nedavne pretrage, a zatim kliknite na reč ili frazu pretrage koju želite ponovo da koristite.

Komanda „Nedavne pretrage“ na traci

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2010