Primena i prilagođavanje teme dokumenta

Možete brzo i lako da oblikujete ceo dokument kako biste mu dali profesionalni i moderni izgled primenom teme (tema: skup elemenata za dizajniranje izgleda dokumenta pomoću boja, fontova i slika.) dokumenta. Tema dokumenta je skup izbora oblikovanja koji uključuju skup boja teme, skup fontova teme (uključujući fontove naslova i tela teksta) i skup efekata teme (uključujući efekte linija i popunjavanja).

Programi kao što su Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint obezbeđuju nekoliko prethodno definisanih tema dokumenta, ali možete da kreirate i svoje teme tako što ćete prilagoditi postojeću temu dokumenta, a zatim je sačuvati kao prilagođenu temu dokumenta. Teme dokumenata se dele preko Office programa tako da svi Office dokumenti mogu imati isti jedinstveni izgled.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Primena teme dokumenta

Temu dokumenta koja se podrazumevano primenjuje u Office programima, kao što su programi Word, Excel i PowerPoint, možete da promenite izborom druge prethodno definisane teme dokumenta ili prilagođene teme dokumenta. Teme dokumenata koje primenite trenutno će uticati na stilove (stil: kombinacija karakteristika koje se odnose na oblikovanje, kao što su font, veličina fonta i uvlačenje reda, koje skladištite kao skup zajedničkog imena. Kada primenite stil, sve instrukcije za oblikovanje iz tog stila biće istovremeno primenjene..) koje možete da koristite u dokumentu.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:
  • U programu Word ili Excel:     Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Teme.

Slika glavne trake programa Word ili Slika glavne trake programa Excel

 • U programu PowerPoint:     Na kartici Dizajn, u grupi Teme izaberite željenu temu dokumenta ili kliknite na dugme VišeSlika dugmeta da biste videli sve dostupne teme dokumenta.

Slika glavne trake programa PowerPoint

 1. Postupite na neki od sledećih načina:
  • Da biste primenili prethodno definisanu temu dokumenta, u odeljku Ugrađena izaberite željenu temu dokumenta.
  • Da biste primenili prilagođenu temu dokumenta, u odeljku Prilagođena izaberite željenu temu dokumenta.

 Napomena    Odeljak Prilagođena je dostupan samo ako ste kreirali jednu ili više prilagođenih tema dokumenta. Više informacija o kreiranju prilagođenih tema dokumenta potražite u članku Prilagođavanje teme dokumenta.

 1. Ako se tema dokumenta ne nalazi na listi, izaberite stavku Potraži teme da biste je pronašli na računaru ili lokaciji na mreži.
 2. Da biste potražili druge teme dokumenta na lokaciji Office Online, izaberite stavku Pretraživanje lokacije Office na mreži.

 Savet   U programu PowerPoint, možete da prilagodite temu dokumenta na sve slajdove, samo na izabrane slajdove ili master slajd. Kliknite desnim tasterom miša na temu dokumenta, a zatim izaberite željenu opciju.

Vrh stranice Vrh stranice

Prilagođavanje teme dokumenta

Da biste prilagodili temu dokumenta, počnite sa promenom boja, fontova ili linija i efekata popunjavanja koji se koriste. Promene koje načinite na jednoj ili više ovih komponenti tema uticaće na stilove koje ste primenili u aktivnom dokumentu. Ako želite da primenite ove promene na nove dokumente, možete da ih sačuvate kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagođavanje boja teme

Boje teme sadrže četiri boje teksta i pozadine, šest boja za isticanje i dve boje za hiperveze. Boje na dugmetu Boje temeSlika dugmeta predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine. Skup boja koji vidite pored imena Boje teme nakon što kliknete na dugme Boje teme predstavljaju boje za isticanje i hipervezu za tu temu. Kada promenite bilo koju od ovih boja da biste kreirali svoj skup boja teme, boje koje se prikazuju kada kliknete na dugme Boje teme i pored imena Boje teme će se shodno tome promeniti.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:
  • U programima Word i Excel:     Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Boje teme.

Slika glavne trake programa Word ili Slika glavne trake programa Excel

 • U programu PowerPoint:     Na kartici Dizajn u grupi Teme kliknite na dugme Boje teme.

Slika glavne trake programa PowerPoint

 1. Izaberite stavku Kreiraj novu temu boja.
 2. Sa liste Boje teme kliknite na dugme elementa boje teme koji želite da promenite.
 3. Sa liste Boje teme izaberite boje koje želite da koristite.

 Savet   U oknu Uzorak možete da vidite efekat promena koje ste načinili. Da biste videli na koji način izabrane boje utiču na stilove koje ste primenili u dokumentu kliknite na dugme Pregled.

 1. Ponovite korake 3 i 4 za sve elemente boje teme koje želite da promenite.
 2. U polje Ime upišite odgovarajuće ime za nove boje teme.
 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 Savet   Da biste vratili sve elemente boje teme na prvobitne boje teme, možete da kliknete na dugme Uspostavi početnu vrednost pre nego što kliknete na dugme Sačuvaj.

Prilagođavanje fontova teme

Fontovi tema sadrže font naslova i font tela teksta. Kada kliknete na dugme Fontovi za temeSlika dugmeta možete da vidite ime fonta naslova i font tela teksta koji se koristi za svaki font teme ispod imena Fontovi za teme. Možete da promenite obe vrste fonta da biste kreirali svoj skup fontova teme.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:
  • U programima Word i Excel:     Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Fontovi za teme.

Slika glavne trake programa Word ili Slika glavne trake programa Excel

 • U programu PowerPoint:     Na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na dugme Fontovi za teme.

Slika glavne trake programa PowerPoint

 1. Izaberite stavku Kreiraj novu temu fontova.
 2. Sa liste Font naslova i Font tela izaberite fontove koje želite da koristite.

 Savet   Uzorak se ažurira fontovima koje izaberete.

 1. U polje Ime upišite odgovarajuće ime za nove fontove teme.
 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Izbor skupa efekata teme

Efekti teme su skupovi linija i efekata popunjavanja. Kada kliknete na dugme Tematski efektiSlika dugmeta možete da vidite linije i efekte popunjavanja koji se koriste za svaki skup efekata teme u grafici koja se prikazuje sa imenom Tematski efekti. Iako ne možete da kreirate svoj skup efekata teme, možete da odaberete onaj koji želite da koristite u svojoj temi dokumenta.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:
  • U programima Word i Excel:     Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Raspored na stranici.

Slika glavne trake programa Word ili Slika glavne trake programa Excel

 • U programu PowerPoint:     Na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na dugme Tematski efekti.

Slika glavne trake programa PowerPoint

 • Izaberite efekat koji želite da koristite.

Vrh stranice Vrh stranice

Čuvanje teme dokumenta

Sve promene koje načinite na bojama, fontovima ili efektima linija i popunjavanja na temi dokumenta mogu se sačuvati kao prilagođena tema dokumenta koju možete da primenite na druge dokumente.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:
  • U programima Word i Excel:     Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Teme.

Slika glavne trake programa Word ili Slika glavne trake programa Excel

 • U programu PowerPoint:     Na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na dugme VišeSlika dugmeta.

Slika glavne trake programa PowerPoint

 1. Izaberite stavku Sačuvaj trenutnu temu.
 2. U polje Ime datoteke upišite odgovarajuće ime za temu.

 Napomena   Prilagođena tema dokumenta biće sačuvana u fascikli „Teme dokumenta“ i automatski će biti dodata na listu prilagođenih tema.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007