Pregled samo poruka koje nisu pročitane

Da biste videli samo poruke koje još niste pročitali, uradite sledeće:

U bilo kojoj fascikli u sandučetu za e-poštu, na vrhu liste poruka, izaberite stavku Nepročitano (kao što je prikazano ispod).

Prikazivanje svih nepročitanih poruka

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013