Pravila prijemnog poštanskog sandučeta u programu Outlook Web App

Napravite pravila prijemnog poštanskog sandučeta u programu Outlook Web App da bi ste na osnovu kriterijuma automatski izvršavali određene radnje nad porukama kada stignu. Na primer, možete napraviti pravilo za automatsko premeštanje pošte poslate grupi čiji ste član u određenu fasciklu.

Ako želite da napravite pravila prijemnog poštanskog sandučeta i upravljate njima u programu Outlook na radnoj površini, pročitajte članak Upravljanje e-porukama pomoću pravila.

Kliknite na ikonicu zupčanik da biste uređivali pravilaIkonica Zupčanik > Opcije > Organizuj e-poštu > Pravila prijemnog poštanskog sandučeta.

Kako se uređuju pravila prijemnog poštanskog sandučeta?


Šta ćete videti na kartici „Pravila prijemnog poštanskog sandučeta“

Kartica „Pravila prijemnog poštanskog sandučeta“ vam prikazuje pregled svih pravila prijemnog poštanskog sandučeta. Odavde možete proveriti šta pravilo radi, isključivati ili uključivati pravila, kreirati nova pravila, uređivati postojeća pravila ili brisati pravila koja vam više nisu potrebna.

Pravila prijemnog poštanskog sandučeta

 1. Postavke za upravljanje pravilima prijemnog poštanskog sandučeta.
 2. Pravila se obrađuju u navedenom redosledu.
 3. Okno „Informacije“ prikazuje rezime kriterijuma i radnji za izabrano pravilo.
Stavka Opis
novo novo Koristite ovo da biste kreirali novo pravilo prijemnog poštanskog sandučeta.
uredi uredi Istaknite pravilo, a zatim kliknite ovde da biste videli ili uredili detalje pravila.
kanta za đubre izbriši Istaknite pravilo, a zatim kliknite na dugme „Izbriši“ da biste ga obrisali.
premesti nagore premesti nagore Koristite ovo da biste pomerili izabrano pravilo nagore na listi. Pravila se obrađuju od vrha ka dnu.
pomeri nadole pomeri nadole Koristite ovo da biste pomerili izabrano pravilo nadole na listi.
osveži osveži Koristite ovo da biste osvežili listu pravila.

Uključeno

Koristite polje za potvrdu pored pravila da ga uključite (polje potvrđeno) ili isključite (polje nepotvrđeno).

Pravilo

Ime pravila

Vrh stranice Vrh stranice

Kako da kreiram novo pravilo?

Da biste kreirali novo prazno pravilo pomoću kartice Pravila prijemnog poštanskog sandučeta , izaberite novo novo.

Prozor novog pravila ima tri odeljka:

Odeljak Opis
Kada poruka pristigne i:

Koristite ovo polje da biste izabrali kriterijume za pravilo. Koristite strelicu nadole da biste videli i izabrali željene kriterijume.

Ukoliko kriterijumi imaju dodatne opcije, unesite ih u prozor koji se pojavi.

Uradite sledeće: Koristite ovo polje da biste izabrali akciju koja treba da se izvrši kada stigne poruka koja ispunjava izabrane kriterijume.
Još opcija

Koristite još opcija za

 • Dodavanje dodatnih uslova ili akcija pravilu.
 • Dodavanje izuzetaka za pravilo izborom opcije Dodavanje izuzetka.
 • Uključivanje ili isključivanje opcije za zaustavljanje obrade dodatnih pravila. Podrazumevano, opcija za zaustavljanje obrade dodatnih pravila je uključena. Kada je ova opcija uključena, kada poruka koja ispunjava kriterijume više od jednog pravila pristigne samo prvo pravilo će biti primenjeno. Kada je ova opcija isključena, sva pravila čije kriterijume poruka ispunjava će biti primenjena.

Na primer, ako opcija Zaustavljanje obrade dodatnih pravila nije izabrana, ukoliko imate pravilo za premeštanje svih poruka poslatih javnoj grupi u određenu fasciklu i drugo pravilo za pomeranje bilo čega od vašeg menadžera u neku drugu fasciklu, a vaš menadžer pošalje poruku toj grupi, naći ćete kopiju poruke u obe fascikle. Ukoliko želite da se primeni samo pravilo koje premešta poruke vašeg menadžera, postavite pravilo naviše na listi iznad pravila koje premešta poruke poslate grupi, a zatim uredite prvo pravilo da biste dodali opciju za zaustavljanje obrade dodatnih pravila.

 • Kreirajte prilagođeno ime za pravilo.

Vrh stranice Vrh stranice

Kako da uredim pravilo?

Bilo koje pravilo možete urediti tako što ćete ga izabrati i izabrati opciju uredi uredi da bi se pravilo otvorilo tako da možete menjati uslove ili akcije pravila.

Kako da izbrišem pravilo?

Ukoliko imate pravilo koje vam više nije potrebno, možete ga izabrati i kliknuti na dugme kanta za smeće izbriši da biste ga uklonili. Ukoliko želite samo da isključite pravilo na neko vreme, uklonite znak potvrde pored pravila.

Vrh stranice Vrh stranice

Šta još treba da znam?

 • Prilikom kreiranje novog pravila u Outlook Web App, možete primiti upozorenje da će neka pravila koja su kreirana u Program Outlook i koja su trenutno onemogućena biti izbrisana. Pre nego što obrišete ta pravila, možda ćete hteti da se prijavite na svoj nalog pomoću Program Outlook i da proverite pravila da biste videli da li želite da ih zadržite.. Omogućite pravila koja želite da zadržite.
 • Pravila se izvršavaju od vrha ka dnu redom kojim se pojavljuju u prozoru pravila. Da biste promenili redosled pravila, kliknite na pravilo koje želite da premestite, a zatim kliknite na strelicu premesti nagore gore ili Premesti nadole dole da biste pomerili pravilo na željenu poziciju na listi.
 • Neke poruke neće aktivirati Pravila prijemnog poštanskog sandučeta uključujući:
  • Obaveštenja o statusu isporuke, koje uključuju izveštaje o neisporučivanju i sistemske poruke.
  • Potvrde čitanja i potvrde isporuke koje generiše klijent e-pošte.
  • Neke poruke za automatski odgovor (van kancelarije).
 • Ne morate koristiti karticu Pravila prijemnog poštanskog sandučeta da biste kreirali pravilo. Pravila možete kreirati i direktno iz poruka. Da biste kreirali pravilo iz poruka:
  • Dvaput kliknite na poruku u oknu liste, a zatim izaberite opciju Kreiranje pravila.
  • Ili dok čitate poruku u oknu za čitanje, izaberite prošireni meni prošireni meni, a zatim sa menija izaberite stavku Kreiranje pravila .
 • Svako pravilo koje kreirate će zauzeti prostor skrivenog odeljka vašeg poštanskog sandučeta. Ovaj odeljak 64 KB. Prostor koji pravilo zauzima zavisi od nekoliko faktora, kao što su kolika je dužina imena i koliko je uslova primenjeno. Kada dostignete limit od 64 KB, bićete upozoreni da ne možete kreirati više pravila. Ukoliko dođe do toga, moraćete da izbrišete ili pojednostavite neka od postojećih pravila pre nego što budete mogli da kreirate nova. Neki od načina na koje možete smanjiti prostor koji zauzimaju pravila su:
  • Izbrišite pravila koja vam nisu više potrebna.
  • Skratite imena pravilima.
  • Kombinujte više pravila koja rade istu stvar.
  • Uklonite kriterijume pravila.
 • Kada kreirate pravilo za prosleđivanje, možete dodati više od jedne adrese za prosleđivanje. Broj adresa na koje možete prosleđivati može biti ograničen u zavisnosti od postavki vašeg naloga. Ukoliko dodate više adresa nego što je dozvoljeno, pravilo za prosleđivanje neće raditi. Ukoliko kreirate pravilo za prosleđivanje sa više od jedne adrese, testirajte ga da biste bili sigurni da radi.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook Web App, Outlook Web App za Office 365 Enterprise, Outlook Web App za Office 365 Small Business Premium