Povezivanje stavki i dokumenata sa kontaktom

Izaberite neke od opcija:

PrikažiPovezivanje kontakta sa postojećim stavkama programa Microsoft Outlook

PrikažiPovezivanje kontakta sa novim stavkama u trenutku kada su kreirane

  1. Kreirajte vezu. Postupite na sledeći način:
    • U poruci u priručnom meniju izaberite stavku Opcije, a zatim kliknite na dugme Kontakti.
    • Za sve ostale stavke kliknite na dugme Kontakti.
  2. U listi Pogledaj u izaberite fasciklu koja sadrži kontakt (kontakt: osoba unutar ili van vaše organizacije za koju možete da sačuvate nekoliko tipova informacija, kao što je adresa stana ili e-adresa, brojevi telefona i faksa i URL adresa stranice.) koji želite da povežete sa stavkom.
  3. U listi Stavke izaberite kontakt ili kontakte koje želite da povežete sa stavkom.

PrikažiPovezivanje dokumenata sa kontaktom

  1. Otvorite kontakt (kontakt: osoba unutar ili van vaše organizacije za koju možete da sačuvate nekoliko tipova informacija, kao što je adresa stana ili e-adresa, brojevi telefona i faksa i URL adresa stranice.) koji želite da povežete sa dokumentom.
  2. U meniju Radnje postavite pokazivač na stavku Veza, a zatim izaberite stavku Datoteka.
  3. U listi dvaput kliknite na datoteku koju želite da povežete sa kontaktom.
 
 
Primenljivo na:
Outlook 2003