Pogledajte vaše kalendare, kontakte ili zadatke

Program Outlook je više od programa za e-poštu. Takođe možete da upravljate kalendarom, kontaktima, zadacima ili beleškama. Nova traka za navigaciju (Traka za navigaciju: komande na dnu prozora programa Outlook koje vam omogućavaju da se brzo krećete kroz prikaze „Pošta“, „Kalendar“, „Ljudi“ i „Zadaci“.) u programu Outlook 2013 omogućava vam da se prebacujete iz jednog u drugi prikaz.

Outlook 2013 traka za navigaciju

  • Kliknite na prikaz koji želtie da vidite.

Nova traka Traka za navigaciju zamenjuje dugmad koja su se nalazila u donjem delu okna za navigaciju u programima Outlook 2003, Outlook 2007 i Outlook 2010.

Kad pokrenete Outlook, pojavljuje se prikaz „Pošta“. Na traci Traka za navigaciju prikazuje se četiri prikaza – Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci. Da biste videli ostale prikaze – Beleške, Fascikle i Prečice, kliknite na dugme Dugme „Opcije za navigaciju“ na traci za navigaciju.

Više informacija o prilagođavanju trake Traka za navigaciju potražite u članku Promena stavki koje se pojavljuju na traci za navigaciju.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013