Označavanje dolaznih poruka zastavicom za praćenje

Neke poruke će duže čekati da na njih odgovorite. Zastavica je vizuelni podsetnik da želite da se vratite toj poruci kasnije.

Na listi poruka (lista poruka: lista poruka unutar fascikle za poštu. O svakoj poruci prikazuju se informacije kao što su pošiljalac, datum, tema i da li su uključeni prilozi.) uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na stavku Zastavica za praćenje da biste označili zastavicom poruku za praćenje danas.
  • Desnim tasterom miša kliknite na stavku Zastavica za praćenje da biste izabrali druge opcije datuma.

Ako ste otvorili poruku i čitate je u njenom posebnom prozoru, izaberite karticu Poruka, kliknite na dugme Praćenje, a zatim izaberite vreme kada želite da je pratite.

Prati sutra

Navedite kada želite da pratite poruku

Rokovnik sa Zadaci na traci za navigaciju (Traka za navigaciju: komande na dnu prozora programa Outlook koje vam omogućavaju da se brzo krećete kroz prikaze „Pošta“, „Kalendar“, „Ljudi“ i „Zadaci“.) prikazuje sve stavke označene zastavicom i zadatke koje ste kreirali. Ako zakačite rokovnik sa obavezama uz desnu ivicu prozora programa Program Outlook, poruka označena zastavicom biće prikazana i tamo.

Postavljanje podsetnika za važnije stvari

Ako imate mnogo poruka označenih zastavicama, lako se može dogoditi da propustite neku koja je važnija. U vezi s tim problemom mogu da vam pomognu podsetnici. Zastavice su suptilni vizuelni podsetnici, ali podsetnici se pojavljuju i zahtevaju da preduzmete radnju – baš kao i upozorenja koja vidite za predstojeći sastanak ili zakazanu obavezu.

Kliknite na zastavicu desnim tasterom miša a zatim izaberite stavku Dodaj podsetnik.

Dodavanje podsetnika

Kliknite na zastavicu desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku „Dodaj podsetnik“.

Preporučujemo da u dijalogu Prilagođeno promenite podrazumevani tekst Označi kao u opis ili radnju. Na primer, možete da upišete Pošalji Ani odgovor u vezi sa pitanjem za dozvolu.

Izbor u polju za potvrdu Podsetnik već je potvrđen, pa unesite datum i vreme kad hoćete da se pojavi podsetnik.

Prilagođeni dijalog

Unesite datum i vreme kada želite da se podsetnik pojavi

Danas je prerano – želim da izaberem drugi datum

  • Da biste promenili datum ili vreme praćenja zastavice ili podsetnika, na listi poruka pritisnite zastavicu desnim tasterom miša i zatim kliknite na Sutra, Ove sedmice, Sledeće sedmice, Bez datuma ili Prilagođeno.

Ako je poruka otvorena u svom prozoru, izaberite karticu Poruka, kliknite na dugme Praćenje, a zatim na jednu od opcija.

Ako često menjate Danas u neku drugu opciju, možete da je postavite kao zastavicu za brzo obeležavanje – tip zastavice koji se postavlja kad prvi put kliknete na nju.

  • Na listi poruka pritisnite desnim tasterom miša bilo koju zastavicu, kliknite na Podešavanje brzog klika i izaberite Danas, Sutra, Ove sedmice, Sledeće sedmice ili Bez datuma.

Opcija Bez datuma je dostupna kad označite poruku zastavicom i može da bude postavljena kao brzi klik. Taj izbor je dobar za stavke označene zastavicom koje morate da pratite, ali nema krajnjeg roka. Opcija Prilagođeno omogućava da unesete određeni datum za stavke označene zastavicom.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013