Otvaranje priloga

Poruke koje imaju priloge identifikuju se na osnovu ikone spajalice na listi poruka. U zavisnosti od formata poruke koju primite, prilozi mogu biti prikazani na dva mesta u poruci.

Dvaput kliknite na prilog da biste ga otvorili

Da li su prilozi bezbedni?

Microsoft Outlook 2013 podrazumevano blokira potencijalno nebezbedne priloge (uključujući .bat, .exe, .vbs i .js datoteke) koje mogu da sadrže viruse. Ako Program Outlook blokira neke datoteke priloga u poruci, na informativnoj traci (Info traka: natpis blizu vrha otvorene e-poruke, zakazane obaveze, kontakta ili zadatka. Govori da li je na poruku odgovoreno ili je bila prosleđena, daje status kontakta na mreži koji koristi „Neposrednu razmenu poruka“, i tako dalje.) na vrhu poruke prikazuje se lista blokiranih datoteka priloga.

Bezbednost   Čak i uz zaštitu od Outlook priloga budite oprezni kada otvarate bilo kakve priloge, a posebno ako je od nekoga koga ne poznate ili u njega nemate poverenja. Ako ste u nedoumici, proverite autentičnost priloga kod pošiljaoca. Takođe redovno ažurirajte antivirusni softver na računaru.

Pregled priloga

Za mnoge priloge ne morate da otvarate datoteku priloga da biste videli njegov sadržaj. Priloge možete da pregledate u oknu za čitanje ili u otvorenim porukama. Kliknite na prilog koji želite da pregledate i on će se prikazati umesto tela poruke. Da biste se vratili u poruku, kliknite na Poruka pored priloga ili na kartici Alatke za priloge, u grupi Poruka kliknite na dugme Prikaži poruku.

Neke priloge nije moguće ovako pregledati. Kliknite dvaput na njega da biste otvorili datoteku.

Takođe, iako je pregled dostupan za većinu poruka, nije dostupan za poruke koje koriste RTF format poruke. Te poruke se retko koriste i možete ih brzo prepoznati kada vidite ikone priloga unutar tela poruke. Dvaput kliknite na prilog da biste otvorili datoteku.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013