Određivanje verzije sistema Microsoft Exchange Server sa kojom se moj nalog povezuje

Neke funkcije Microsoft Exchange Server naloga zavise od verzije Exchange servera sa kojom se nalog povezuje. Primer je arhiva na mreži koja zahteva Microsoft Exchange Server 2010.

PrikažiKako da znam da li imam Microsoft Exchange Server nalog?

Izaberite karticu Datoteka. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim izaberite stavku Postavke naloga. Na kartici E-pošta lista naloga ukazuje na tip svakog naloga.

Primer Exchange naloga u dijalogu „Postavke naloga“

Da biste odredili verziju Exchange servera sa kojom se vaš nalog povezuje, uradite sledeće:

  1. Pokrenite Microsoft Outlook, pritisnite i držite taster CTRL i na sistemskoj traci poslova kliknite desnim tasterom miša na ikonu Outlook.
  2. Izaberite stavku Status veze.
  3. Pomerite horizontalni klizač nadesno do kraja.

 Napomena    Ispod naslova kolone Verzija obratite pažnju na broj koji se pojavljuje.

  1. Uporedite broj sa onima u dolenavedenoj tabeli.
Microsoft Exchange Server Verzija
Microsoft Exchange Server 2003 6.5.6944 ili novija
Microsoft Exchange Server 2003 SP1 6.5.7226 ili novija
Microsoft Exchange Server 2003 SP2 6.5.7638 ili novija
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.24 ili novija
Microsoft Exchange Server 2007 SP1 8.1.240.3 ili novija
Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.0 ili novija
Microsoft Exchange Server 2010 14.0.639.21 ili novija

 Napomena    Microsoft Outlook 2010 može da se koristi sa sistemima Microsoft Exchange Server 2010, Exchange Server 2007 ili Exchange Server 2003.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2010