Odgovaranje na e-poruku ili njeno prosleđivanje

Kad primite poruku, možete da odgovorite samo pošiljaocu ili, ako je bilo više primalaca te poruke, možete da uključite i njih. Imate i opciju da prosledite poruku dodatnim osobama.

  1. U oknu za čitanje (okno za čitanje: prozor u programu Outlook u kome možete da pregledate stavku bez otvaranja. Da biste prikazali stavku u oknu za čitanje, kliknite na tu stavku.) kliknite na Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

Komande „Odgovori“, „Odgovori svima“ i „Prosledi“ u oknu za čitanje

Ako je okno za čitanje isključeno ili ako ste poruku otvorili u zasebnom prozoru, na kartici Početak ili Poruka izaberite stavku Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

Grupa „Odgovori“ na traci

  1. Napišite poruku.

 Napomena    Ako želite da otvorite odgovor u novom prozoru (da biste mogli da uradite stvari kao što je promena fonta), kliknite na dugme Iskačući.

Dugme „Iskačući odgovor“ u oknu za čitanje

  1. Dodajte primaoce u polja Za, Cc ili Bcc (polja „Za“, „Cc“ i „Bcc“: poruka se šalje primaocima iz polja „Za“. Primaoci iz polja „Cc“ (carbon copy – „kopije“) i „Bcc“ (blind carbon copy – „nevidljive kopije“) takođe dobijaju poruke; međutim, imena primalaca iz polja „Bcc“ ostali primaoci ne mogu da vide.) ili ih uklonite iz njih.
  • Dodavanje primaoca    Kliknite na Za, Cc ili Bcc i zatim izaberite primaoca. Takođe možete da upišete ime ili e-adresu primaoca u okvir.
  • Uklanjanje primaoca    Kliknite na ime i zatim pritisnite taster Delete.
  1. Kliknite na dugme Pošalji.
     

 Savet    Ako želite da se svi odgovori automatski otvaraju u novom prozoru, iz menija Datoteka izaberite stavke Opcije > Pošta. U okviru Odgovori i prosleđene poruke potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori odgovore i prosleđivanja u novom prozoru .

Kad odgovarate na neku e-poruku, osoba koja vam je poslala poruku automatski se dodaje u okvir Za. Slično tome, kad upotrebite komandu Odgovori svima, u polje Za biće uključen pošiljalac i sve druge osobe koje su primile originalnu poruku.

Pre nego što kliknete na Odgovori svima, razmislite o tome da li svi moraju da vide vaš odgovor, a posebno kad je poruka poslata velikom broju osoba ili na listu distribucije. Često je bolje kliknuti na Odgovori i zatim dodati samo osobe koje zaista želite da uključite. Ili, ako odlučite da pritisnete Odgovori svima, uklonite osobe koje ne moraju da vide vašu poruku.

Kada prosleđujete poruku, polja Za, Cc i Bcc ostaju prazna. Unesite najmanje jednog primaoca u polje Za.

 Savet   Ako istom primaocu u vidu jedne poruke želite da prosledite dve ili više poruka, pritisnite i držite pritisnut taster Ctrl i na listi poruka kliknite na poruke koje želite da prosledite. Zatim kliknite na Početak > Prosledi. Sve poruke će biti prosleđene u vidu priloga u novoj poruci.

Prilozi

Kada prosleđujete poruku, ona će uključivati sve priloge koji su stigli sa originalnom porukom. Dodatni prilozi mogu da budu dodati poruci.

Prilozi nisu uključeni kad odgovarate na poruku. To je zato što biste isti prilog poslali nazad osobi koja ga je poslala vama.

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013