Lociranje ID-a proizvoda za programe sistema Office

ID proizvoda je specifičan za licencu sistema Microsoft Office 2007 i verifikuje se tokom procesa aktiviranja proizvoda. Postupite na sledeći način u ovim programima iz sistema Microsoft Office 2007 da biste nakon aktiviranja programa locirali ID proizvoda za svoj program:

Access, Excel, PowerPoint ili Word
  1. Kliknite na dugme Microsoft OfficeSlika dugmeta, a zatim na dugme Ime programa opcije, pri čemu stavka Ime programa upućuje na program u kome ste, na primer Word opcije.
  2. Izaberite stavku Resursi, a zatim kliknite na dugme Osnovni podaci o.
Clip Organizer, InfoPath, OneNote, Outlook, Publisher, Project, SharePoint Designer ili Visio
  • U meniju Pomoć izaberite stavku Osnovni podaci o Ime programa, pri čemu stavka Ime programa upućuje na program u kome ste, na primer Osnovni podaci o programu Microsoft Office Outlook.

Dijalog „Osnovni podaci o“

 
 
Primenljivo na:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007