Kreiranje i dodavanje potpisa za e-poruke

Moguće je kreirati personalizovane potpise za e-poruke koji sadrže tekst, slike, elektronsku vizitkartu (elektronska vizitkarta: prikaz određenih informacija o kontaktu u formatu koji je sličan papirnoj vizitkarti, a koji se može umetnuti u poruke.), logotip ili čak sliku rukom napisanog potpisa. Potpis automatski može da se dodaje odlaznim porukama ili ga možete ručno dodati samo onim porukama koje odaberete.


 Napomene 

Kreiranje potpisa

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Nova e-poruka.
 2. Kliknite na karticu Poruka.
 3. U grupi Uključi izaberite stavku Potpis, a zatim stavku Potpisi.
 4. Na kartici Potpis e-pošte kliknite na dugme Novo.
 5. Upišite ime potpisa, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U polju Uredite potpis otkucajte tekst koji želite da uključite u potpis.
 7. Izaberite tekst koji ćete oblikovati, a zatim koristite dugmad za stil i oblikovanje kako biste izabrali željene opcije.
 8. Da biste dodali druge elemente osim teksta, kliknite na mesto na kojem želite da se pojavi element, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:
Opcije Način izvršavanja
Dodavanje elektronske vizitkarte Kliknite na dugme Vizitkarta, kliknite na kontakt na listi Zavedeno kao, a zatim kliknite na dugme U redu.
Dodavanje hiperveze Kliknite na dugme Umetni hipervezu, otkucajte adresu veze ili potražite hipervezu, kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim kliknite na dugme U redu.
Dodavanje slike Kliknite na dugme Umetni sliku, potražite sliku, kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim kliknite na dugme U redu. Uobičajeni formati datoteka za slike su .bmp, .gif, .jpg i .png.
 1. Da biste završili sa kreiranjem potpisa, kliknite na dugme U redu.

 Napomena    Potpis koji ste upravo kreirali ili promenili neće se pojaviti u otvorenoj poruci, već ga morate umetnuti u poruku.

Dodavanje potpisa porukama

Možete podesiti da se potpisi automatski dodaju svim odlaznim porukama, a možete i da odaberete koje će poruke sadržati potpis.

Podešavanje potpisa da se automatski pojavljuje u svim e-porukama koje pošaljete

 1. Na kartici Početak kliknite na dugme Nova e-poruka.
 2. Kliknite na karticu Poruka.
 3. U grupi Uključi izaberite stavku Potpis, a zatim stavku Potpisi.
 4. U okviru Odaberi podrazumevani potpis sa liste Nalog e-pošte izaberite nalog e-pošte kojem želite da dodelite potpis.
 5. Sa liste Nove poruke izaberite potpis koji želite da uključite.
 6. Ako želite da se potpis dodaje u odgovore na poruke i u prosleđene poruke, izaberite potpis sa liste Odgovori/prosleđene poruke. U protivnom, izaberite stavku (nijedan).

Ručno umetanje potpisa

 1. U novoj e-poruci izaberite karticu Poruka.
 2. U grupi Uključi izaberite stavku Potpis i kliknite na željeni potpis.

 Savet    Da biste potpis uklonili iz otvorene poruke, izaberite potpis u telu poruke i pritisnite taster Delete.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013