Korišćenje kontakata kao izvora podataka za objedinjavanje pošte

 1. Otvorite fasciklu kontakata. Ovo može da bude postojeća fascikla Kontakti ili fascikla koju sami kreirate i u koju kopirate kontakte za objedinjenu poštu.
 2. Filtrirajte trenutni prikaz fascikle kontakata. Na primer, možete da kreirate filter tako da se u objedinjenoj pošti pojavljuju samo kontakti iz određene države ili pokrajine.

PrikažiKako?

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Rasporedi po, zatim na Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Prilagodi trenutni prikaz.
 2. Kliknite na dugme Filter, a zatim izaberite željene opcije. Izaberite karticu Više opcija u dijalogu Filter, kliknite na dugme Polje, a zatim postavite pokazivač na stavku Polja adrese da biste filtrirali po državi/regionu.
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Objedinjavanje pošte.
 2. U okviru Kontakti izaberite opciju.
 3. U okviru Polja za objedinjavanje izaberite opciju.
 4. U okviru Datoteka dokumenta izaberite opciju.

Izaberite stavku Postojeći dokument, a zatim kliknite na dugme Potraži i izaberite željeni dokument, kako biste dokumentu koji ste već kreirali dodali objedinjena polja.

Kliknite na dugme Novi dokument da biste kreirali novi dokument za objedinjavanje pošte.

 1. Ako želite da sačuvate trenutne kontakte u objedinjenoj datoteci, potvrdite izbor Trajna datoteka, a zatim kliknite na dugme Potraži da biste izabrali dokument.
 2. U listi Tip dokumenta izaberite željeni tip objedinjavanja pošte.
 3. U listi Objedini sa izaberite mesto na koje želite da se izvezu objedinjeni zapisi. Lične liste distribucije se ne izvoze.
 4. Kliknite na dugme U redu. Microsoft Word će se otvoriti.
 5. U programu Word, u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pisma i pošiljke, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za objedinjavanje pošte ili koristite traku sa alatkama Objedinjavanje pošte.
 6. Za više informacija vidite Word pomoć.
 
 
Primenljivo na:
Outlook 2003