Instaliranje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte je dostupan u vidu samostalnog izdanja ili kao deo sistema Microsoft Office 2007. Pomaže malim preduzećima u izgradnji, praćenju i razvijanju odnosa sa klijentima.

 Savet   Za korisnike programa Microsoft Office Excel, PowerPoint, Publisher ili Word 2007 ili 2003    Nakon instaliranja Menadžera za poslovne kontakte za Outlook, razne tipove datoteka možete da povežete sa zapisima Menadžera za poslovne kontakte za Outlook. Jedino samostalno izdanje programa Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte može da se koristi sa program Excel, PowerPoint, Publisher i Word 2003.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Rešavanje problema u vezi sa instaliranjem Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007

Instaliranje

Instalacioni CD za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uključen je u samostalno izdanje programa Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte i u sledeće Microsoft Office 2007 programske pakete:

 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007

Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte je dostupan posebno. Moguće ga je kupiti ili preuzeti sa Web lokacije Microsoft Office Online (samo na engl.).

Office 2007 programski paketi sadrže dva CD-a. Menadžer za poslovne kontakte za Outlook instalirajte tako što ćete umetnuti CD 2.

Ako Office 2007 programske pakete preuzmete sa Web lokacije Microsoft Office Online, morate kliknuti na dugme Preuzimanje 2 da biste preuzeli Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook nije uključen u paket Microsoft Office Professional Plus 2007.

 Savet   Probne verzije paketa Microsoft Office Professional 2007 i Microsoft Office Small Business 2007 koje uključuju Menadžer za poslovne kontakte za Outlook dostupne su na Web lokaciji Microsoft Office Online (samo na engl.). Kliknite na drugu vezu da biste instalirali probnu verziju Menadžera za poslovne kontakte za Outlook.

Instaliranje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook

 Savet   U članku Sistemski zahtevi za sistem Microsoft Office 2007 potražite informacije o tome da li vaš računar ispunjava ili prevazilazi minimalne sistemske zahteve.

Samostalno izdanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook

 1. Ako imate samostalno izdanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007, umetnite CD.
 2. Pratite uputstva na ekranu.

Office 2007 programski paket uključuje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

 1. Ako imate Office 2007 programski paket, umetnite CD 2. Ukoliko se prozor za pokretanje ne pojavi automatski, u meniju Start izaberite stavku Moj računar, a zatim dvaput kliknite na CD jedinicu.

 Napomena   Outlook 2007 mora biti instaliran pre nego što se instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007. Instaliranje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007 sa programom Outlook 2003 nije podržano.

 1. U prozoru programa Windows Explorer kliknite na ikonu setup.exe.
 2. Pratite uputstva na ekranu.
 3. Kada instaliranje bude dovršeno, otvorite Outlook 2007.
 4. Sledite korake u čarobnjaku za pokretanje.

 Napomena   Kliknite na dugme Pomoć da biste dobili pomoć u vezi sa bilo kojom stranicom čarobnjaka za pokretanje.

 1. Da biste započeli sa radim, u meniju Menadžer za poslovne kontakte izaberite stavku Matična stranica Menadžera za poslovne kontakte (Matična stranica Menadžera za poslovne kontakte: dokument koji služi kao početna tačka za istraživanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook. Matična stranica je prikazana po podrazumevanoj vrednosti i može se prilagoditi.).

 Savet   Ako ne vidite meni Menadžer za poslovne kontakte, moguće je da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook nije uspešno instaliran. Pogledajte članak Rešavanje problema u vezi sa instaliranjem Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007 za dodatnu pomoć.

Da biste dobili pomoć u vezi sa Menadžerom za poslovne kontakte za Outlook, u programu Outlook, u meniju Pomoć postavite pokazivač na stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, a zatim izaberite stavku Pomoć za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Informacije o Menadžeru za poslovne kontakte za Outlook 2003 potražite u članku Instaliranje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2003.

Instaliranje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook na udaljeni server

Informacije o tome kako da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook instalirate na računar i dozvolite saradnicima da pristupaju poslovnim podacima na njemu potražite u članku Deljenje podataka Menadžera za poslovne kontakte sa drugim korisnicima.

Informacije o tome kako da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook instalirate na udaljeni server potražite u članku Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte: alatka za administraciju baze podataka (samo na engl.).

Želite li da deinstalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook?

Informacije o tome kako da uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook i zaustavite pojavljivanje čarobnjaka za pokretanje pri otvaranju programa Outlook potražite u članku Uklanjanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodatne informacije

Korišćenje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook može da vam pomogne u efikasnijem vođenju malog preduzeća. Možete da:

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007